Za zmanjšanje škode na kmetijskih kulturah zaradi naglega padca temperature priporočamo uporabo baldrijanovega preparata (P 507).

Baldrijan (Valeriana officinalis) uravnava procese fosforja, torej toplotne procese v tleh, prepariranih gnojilih in rastlinah. V danih razmerah pride do nagle zaustavitve procesov rasti, zato je uporaba baldrijanovega preparata najustreznejša. To velja na vseh območjih, tudi tam, kjer ni zmrzali. Temu naj sledijo ukrepi za zmanjšanje stresa (npr. gnoj iz roga – P 500). Uporaba drugih preparatov (npr. kremen iz roga – P 501 ali rman – P 502) naj sledi šele, ko se vreme ustali.

Priporočila v zvezi z uporabo baldrijanovega preparata:

  • uporabimo preparat, ki je izdelan v skladu z biodinamičnimi (BD) smernicami,
  • okvirna količina preparata za površine do 0,5 ha (5000 m2) znaša 10 – 20 ml oziroma 20 – 40 ml na hektar (odvisno od temperatur),
  • voda za mešanje naj bo deževnica, iz potoka, ribnika…izogibamo se vode, ki je klorirana ali izpostavljena večjim pritiskom,
  • pred dodajanjem preparata naj bo voda ogreta; optimalna temperatura je med 36 in 38°C; električni grelci niso primerni, prav tako ni primerno mešanje hladne in vroče vode,
  • preparat zgolj vmešamo v mlačno vodo (2 – 3 minute) in ne dinamiziramo,
  • uporabimo čim manjšo količino vode, zadostuje že 10 l/ha,
  • v postopku priprave in nanašanja preparata se izogibamo plastičnim materialom, primeren je inox, baker…,
  • preparat naj ne bo izpostavljen visokemu pritisku (>2bar) in elektromagnetnemu sevanju; na manjših površinah je za to opravilo primerna metlica.

Pozitivne učinke baldrijanovega preparata beležimo povsod, kjer so tla in rastline dovzetne za delovanje BD preparatov (tako imenovana živa tla). V primeru zmrzali je potrebno preparat uporabiti preventivno. Nekatere izkušnje kažejo, da tudi naknadna uporaba preparata prispeva k hitrejšemu okrevanju rastlin, vendar je to v veliki meri odvisno od dejavnikov, kot so čas trajanja nizkih temperatur, vlage, padavin in izparilne toplote le-teh idr.

Naročilnico za BD preparate najdete pod rubriko Kaj je BD / BD preparati / Cenik – naročilnica