Drago Purgaj, predsednik društva;
• s kmetovanjem nadaljuje tradicijo starih staršev, ki so veljali za uspešne kmetovalce,
• samostojno se ukvarja s sadjarstvom od l. 1987,
• agronom, Demeter kemtovalec, uvršča se med 130  sadjarskih kmetij, ki jim je certifikat podeljen za sadjarsko pridelavo,
• predstavnik BD zveze Slovenije pri Mednarodni BD zvezi in član “Mednarodne strokovne skupine za biodinamične preparate pri Sekciji za kmetijstvo Goetheanum”,
• kot gospodar in kmetijski inženir ocenjuje, da je bila usmeritev v biološko-dinamično pridelavo najboljša odločitev.

Dr. Andrej Fištravec, podpredsednik;
• sociolog, novinar, pedagog in dolgoletni aktivist waldorfske pedagogike z doktoratom na temo antropozofskega koncepta družbe dr. Rudolfa Steinerja kot tročlenega socialnega organizma,
• z biodinamiko se je srečal v začetku osemdesetih, ko je z ženo iskal način nekemičnega kmetovanja v njunem sadovnjaku in večjem vrtu (1ha),
• skozi biodinamiko spoznal antropozofijo in druge antropozofske socialne prakse,
• dejaven tudi kot predavatelj o nekaterih antropozofskih in waldorfskih pogledih na svet

Jolanda Lešnik, članica izvršnega odbora;
• vodja mednarodnega izobraževalnega projekta Grundtvig

Mag. Metka Kramberger Wherry, častno razsodišče;
• magistra pravnih znanosti, civilna sodnica,
• specialistka za mirno reševanje sporov, mediatorka,
• svetovalka waldorfske šole in waldorfskega vrtca, waldorfska učiteljica,
• ljubiteljska vrtnarka in ljubiteljica narave

Sonja Mauko Purgaj, častno razsodišče;
• profesorica razrednega pouka, waldorfska učiteljica,
• biodinamična vrtnarka, sadjarka,
• ljubiteljica živali in narave nasploh,
• ljubiteljica glasbe, plesa, igre…

Tatjana Walland, tajnica;
• socialna delavka v pokoju,
• zaposlena je bila kot svetovalna delavka na OŠ Toneta Čufarja, kjer se je seznanila z waldorfsko pedagogiko,
• soustanoviteljica skupine Regrat, ki je sodelovala pri ustanovitvi tržnice v Kungoti,
• od leta 2008 članica biodinamičnega društva Ajda Vrzdenec,
• leta 1983 se je preselila iz mesta v Kungoto, kjer je neposredno povezana z naravo. Ukvarja se z vrtičkarstvom in s svojim načinom življenja želi prispevati k ohranitvi narave,
• ustanoviteljica in predsednica društva za nenasilno komunikacijo,
• prostovoljka na društvu ZRNO, vodi skupino za ženske žrtve nasilja

Nadzorni odbor: Slavko Škvorc, Jože Pečnik, Ljuba Muhič 
 

Častno razsodišče: dr. Martina Bavec, Sonja Mauko Purgaj, mag. Metka Kramberger Wherry