Podatki o društvu in članih organov za spletno stran društva BD PODRAVJE:

Ustanovni zbor članov Društva za biološko-dinamično gospodarjenje Podravje je bil v sredo, 20. januarja 2010, na Waldorfski šoli v Mariboru.

Začetki slovenske biodinamike segajo v leto 1984 s predavanjem Marie Thun v okviru festivala Idriart na Bledu. Leta 1991 je bilo ustanovljeno društvo Ajda Vrzdenec, temu pa so sledila ostala društva, ki so povezana v Zvezo društev za biološko-dinamično gospodarjenje Ajda – Demeter Slovenija.

Poslanstvo društva  in področje delovanja

Društvo za biološko-dinamično gospodarjenje PODRAVJE je ustanovljeno z namenom uresničevanja skupnih interesov oseb, ki se v skrbi za ohranjanje naravnega okolja in življenja v njem zavzemajo za pridelavo živil visoke prehranske vrednosti.

Društvo za biološko-dinamično gospodarjenje PODRAVJE je prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje fizičnih in pravnih oseb na področju biološko-dinamičnega gospodarjenja, kot posebne metode ekološkega kmetovanja, skladno z Uredbo Sveta Evrope št. 2091/91 ter smernicami Mednarodne biološko-dinamične zveze IBDA.

Upravljanje in organi društva

Člani društva sodelujejo pri upravljanju društva neposredno ali posredno po predstavnikih, izvoljenih v organih oziroma zastopniku društva na način, določen s Pravili društva.

Člani društva so:

Izvršni odbor:

1. Drago Purgaj

2. dr. Andrej Fištravec

3. Karl Vogrinčič

4. Patricija Šenekar

5. Tatjana Walland

6. Jolanda Lešnik

7. Radovan Šuman

Nadzorni odbor:

1. Slavko Škvorc

2. Ljuba Muhič

3. Jože Pečnik

Častno razsodišče:

1. dr. Martina Bavec

2. Sonja Mauko Purgaj

3. mag. Metka Kramberger Wherry

Odgovorne osebe društva:

Predsednik in zastopnik društva: Drago Purgaj

Podpredsednik: dr. Andrej Fištravec

Blagajnik: Karl Vogrinčič

Tajnica: Tatjana Walland

Članstvo

Če se želite včlaniti društvo, si lahko tukaj prenesete pristopno izjavo in nam jo podpisano pošljete na naslov:

Društvo za biološko-dinamično gospodarjenje PODRAVJE
Vanetina 13
2236 Cerkvenjak

Pristopna izjava