Tečaj biodinamike 28.3.2012

0

V sredo, 28. marca 2012, ob 18. uri organiziramo 4. predavanje v okviru  Tečaja biodinamike, ki bo v prostorih Waldorfskega vrtca, Wilsonova 18, Maribor.

Tečaj vodi: Drago Purgaj, član Mednarodne strokovne skupine za bd pripravke in strokovne skupine za sadjarstvo.

Uvod v četrto predavanje:

»Najpomembnejša naloga kmetijstva je pridelava zdrave hrane. Ta je mogoča na zdravih tleh in v pogojih naravnega ravnovesja. Z vzpostavljanjem naravnega ravnovesja se krepi moč samoregulacije, ki je potrebna za zdravo rast in razvoj rastlin. Simptomi porušenega ravnovesja so bolezni in škodljivci, ki so posledica prekomernega pojava določenih organizmov, zato lahko neravnovesje opredelimo tudi kot odpor organizmov proti temu, da bi bili izključeni iz naravnih procesov. Temelj ekološke pridelave torej ni v številu in količini zaščitnih sredstev, ki so na voljo, kakor tudi ne v energiji potrebni za njihovo uporabo. Temelj ekološke pridelave je v naravni pestrosti.»

Opomba:

Vse zainteresirane člane društva BD PODRAVJE, ki so že opravili Tečaj Biodinamike prav tako vabimo, da se udeležijo posameznih predavanj  v okviru navedenega tečaja.

Prispevek za posamezno predavanje za omenjene člane društva  je 4 €.

Predsednik
Drago Purgaj  l.r