Skupščina IBDA v Dornachu – CH, 5. do 10. februar 2014

0

V okviru letošnje skupščine Mednarodne zveze za biološko-dinamično kmetovanje (v nadaljevanju IBDA) smo se posvetili predvsem zaščiti blagovnih znamk Biodinamično in Demeter, kriterijem za članstvo v IBDA in obeležitvi 90-letnice Kmetijskega tečaja.
Znano je, da je bila znamka Demeter v preteklosti v nekaterih državah zaščitena na nacionalnem nivoju, kar je lahko vodilo do razlik v kakovosti biodinamičnih živil, zato je že pred časom prišlo do soglasja, da se pravice iz naslova biodinamičnih znamk prenesejo na IBDA. Ta proces je sedaj v zaključni fazi.
S tem se je razširila pristojnost IBDA, ki tako ni več le promocija biodinamičnega kmetovanja, temveč tudi lastništvo blagovnih znamk. Demeter International je še naprej pooblaščena organizacija za nadzor in upravljanje z znamkami. V teku pa je priprava novega protokola, ki bo v prihodnje urejal odnose med IBDA in DI.
Vzporedno s tem so se izoblikovali tudi kriteriji za članstvo v IBDA. K temu smo Slovenci aktivno prispevali. Ti kriteriji se bodo dosledno upoštevali pri vstopu novih članic v IBDA, hkrati pa se pričakuje, da se jim čim prej prilagodimo tudi obstoječe članice, razen seveda tiste, ki so že sedaj organizirane skladno s temi pravili.
Osrednjo vlogo vsakoletne konference imajo srečanja strokovnih skupin. Letos je bilo še posebej zanimivo v Mednarodni strokovni skupini za BD preparate. Med drugim je skupina štirih mladih raziskovalk, med katerimi je tudi slovenska predstavnica dr. Maja Kolar, pod mentorstvom Sekcije za kmetijstvo, dokumentirala in predstavila različne pristope v pripravi BD preparatov, ki jih zasledimo po svetu. V naslednjih dneh smo se nato posvetili vlogi kremena v naravi ter metodam določanja kakovosti P 500 (gnoj iz roga) na vzorcih prinešenih iz različnih delov sveta. Vsa nova spoznanja bodo, kot je v navadi, predstavljena v ciklu predavanj in delavnic Kmetijski tečaj (nekaj terminov najdete na: http://biodinamika-podravje.si/dogodki/poljedelski-tecaji/).
Počastitev 90. obletnice Kmetijskega tečaja bo potekala v mnogih krajih po svetu. Med odmevnejše dogodke v naši bližini pa poleg  dogajanj v Goetheanumu in Strokovne BD konference, ki se bo odvijala 6. In 7. junija v Bonnu, šteje praznovanje v Donjem Kraljevcu, rojstnem kraju dr. Rudolfa Steinerja, od 6. do 9. junija 2014. Tam so poleg predavanj in delavnic napovedani tudi nastopi euritmijskega ansambla, filharmoničnega orkestra s solistom Miho Pogačnikom in prihod posebnega vlaka, ki bo med drugim imel postanek tudi v Mariboru (več na: http://www.kulturgutexpress.com/hauptbahnhof/).

Drago Purgaj, predst. BD zveze pri IBDA