Projekt Grundtvig: uspešno prvo mednarodno srečanje in delavnica biodinamikov

0

log lifelong

Grundtvig Learning Partnership Project
»Strategije izobraževanja odraslih za postopke izdelave najboljšega komposta in tretiranje hlevskega gnoja za višjo kvaliteto hrane in zmanjšanje nutritivnih izgub z ozirom na družbene, inicijativne in podjetniške kompetence«.
Slovenski projekt št.: 2013-1-SI1-GRU06-05514 1
Trajanje: od 1. avgusta 2013 do 31. julija 2015

 

V petek in soboto, 27. in 28. 9. 2013, je potekalo prvo srečanje v okviru Grundtvig učnega partnerstva med: Forschungsring für Biologisch-Dynamische Wirtschaftsweise e.V. iz Nemčije, Foreningen for Biodynamisk Jordbrug iz Danske, Centrom dr. Rudolfa Steinera iz Hrvaške ter Društvom za biološko-dinamično gospodarjenje Podravje.
Gre za dvoletno delovno ob iz dobje, ki bo osredotočeno na pripravo kompostov in uporabo biološko-dinamičnih preparatov s ciljem zmanjšanja izgub hranilnih snovi, izboljšanja kakovosti pridelanih živil, prenosa znanj, socialnih iniciativ in podjetniških kompetenc.
Forshungsring e.V velja za najstarejši ekološki ter vodilni BD raziskovalni inštitut na svetu. Je naslednik Poskusnega krožka, ki je bil ustanovljen med Kmetijskim tečajem dr. Rudolfa Steinerja v Koberwitzu l. 1924. Na srečanju je bil z nami vodja inštituta in eden najvidnejših  raziskovalcev biodinamične metode, dr. Uli Johannes König.
Zveza danskih biodinamikov iz Jordbruga, ustanovljena l. 1936, sodi med najstarejše biološko-dinamične organizacije. Njihovo delo zaznamuje odlično vzpostavljanje dialoga med pridelovalci in potrošniki  preko srečanj, tečajev, študijskih potovanj, razstav ipd. Zastopani so v številnih mednarodnih organizacijah, kot npr. Mednarodnem centru za raziskave ekoloških živil ICROFS DARCOF, Mednarodni zvezi za ekološko kmetovanje IFOAM, Demeter International idr. Danske biodinamike sta zastopala g. Erik Frydenlund in Niels Jensen.
Centar dr. Rudolfa Steinera iz Donjega Kraljevca, rojstnega kraja dr. Rudolfa Steinerja, je preko predavanj, delavnic, razstav idr. aktiven spodbujevalec razvoja biološko-dinamične metode na Hrvaškem. V okviru omenjenega projekta ga zastopata ravnateljica Sandra Percać ter Jasminka Iličić, predsednica biodinamičnega društva Stolisnik iz Zagreba.
Poleg glavnih nosilcev učnega partnerstva v projektu sodelujejo tudi strokovni partnerji, med njimi Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede Maribor, Inštitut za kontrolo in certifikacijo v kmetijstvu in gozdarstvu – KON-CERT Maribor ter Kmetijska svetovalna služba pri KGZS, zavod Celje.
V soboto, 28. 9. 2013 je v okviru projekta potekala delavnica priprave in prepariranja kompostnega kupa na Demeter kmetiji Purgaj v Cerkvenjaku. Dogodek je pomenil odlično priložnost za izmenjavo dobrih in inovativnih praks na področju izdelave kompostnih preparatov.

Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije. Vsebina publikacije je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.

 

delavnicadelavnica 2

kompostni kuppartnerji