Projekt Grundtvig: tretje mednarodno srečanje v Donjem Kraljevcu, Hrvaška

0

log lifelong

Grundtvig Learning Partnership Project

»Strategije izobraževanja odraslih za postopke izdelave najboljšega komposta in tretiranje

hlevskega gnoja za višjo kvaliteto hrane in zmanjšanje nutritivnih izgub z ozirom na družbene, inicijativne in podjetniške kompetence«.

Slovenski projekt št.: 2013-1-SI1-GRU06-05514 1 Trajanje: od 1. avgusta 2013 do 31. julija 2015

 

Prvi dan srečanja je partnerje projekta pozdravil načelnik Donjega Kraljevca g. Miljenko Horvat, ki je sadjar in obdeluje 30 ha sadovnjakov. Meni, da se bo v prihodnosti kmetijstvo vedno bolj začelo obračati k naravi, saj bo to edini način za preživetje. Gostiteljica srečanja, ga. Sandra Percač je v nadaljevanju povedala, da je biodinamika pri njih še v povojih. Zaenkrat je 15 manjših kmetij, ki se ukvarjajo z biodinamično predelavo. Center dr. Rudolfa Steinerja skrbi za promocijo in organizacijo kmetijskih tečajev po vsej Hrvaški. Gospa Bernardina je predstavila njihovo delovno skupino iz Istre, med katerimi je nekaj vinogradnikov in nekaj pridelovalcev oljčnega olja. Ker se v nasadih soočajo z različnimi škodljivci, so prav zaradi teh težav začeli iskati rešitve v biodnimaičnem kmetovanju. V Zagrebu deluje društvo Stolistnik, ki je zelo aktivno. Gospa Jasminka Iličić je povedala, da je za kmete pomembno, da dobijo odgovore na svoja vprašanja. Večina kmetov še vedno želi recept, toliko tega in tega… ob tem času…, da bi rešili svoje probleme. Ga. Jasminka je poudarila, da se z recepti oddaljiš od kmetije, če pa jo opazuješ, najdeš odgovore.

Naslednji dan srečanja je potekala delavnica priprave komposta. Partnerji so med seboj izmenjali izkušnje in svetovali, kako izboljšati kompostni kup. Ogledali smo si tudi nasad 1 ha aronije, kmetije Roberta Rezek in Bojana Dominić, ki ga pridelujeta na ekološki način. Obiskali smo tudi Center dr. Rudolfa Steinerja, ki se trenutno še prenavlja in pripravlja za različne aktivnosti.

Zadnji dan srečanja smo si ogledali kompostarno g. Ivana Košaka v bližini Kotoribe. Od leta1981 se ukvarja s proizvodnjo komposta. Takrat je kupil eno družino kalifornijskih črvov, danes jih ima že 500. Vsa leta raziskuje in analizira proizvodnjo komposta in na ta način dosega izredne rezultate v kakovosti komposta. Sledil je ogled kmetije Jasminke in Željka Iličića, ki sta leta 2008 kupila 5 ha zemlje in 2 ha gozda. Začeli so z nasadom robid, sedaj se ukvarjajo tudi z vrtnarstvom. Leta 2010 jih je obiskal g. Alex Podoilinsky, ki jim je svetoval pri biodinamičnem načinu pridelave in uporabi pripravkov.

kompostni kupkalifornijske glistepriprava kompostajasminkafarma