Predavanje dr. Andreja Natererja: BOMŽI – CESTNI OTROCI MAKEJEVKE

0

Člane društva in širšo javnost vabimo na predavanje dr. Andreja Naterera, ki nam bo predstavil zanimivo temo z naslovom » BOMŽI – CESTNI OTROCI MAKEJEVKE«.

Termin: sreda 5. marec 2014 ob 18.00

Lokacija: Waldorfski vrtec-Mavrična dežela, Wilsonova 18, Maribor

Tema: Vse v naravi teži k ravnovesju. Enostranskost se pojavi z emancipacijo. V Kmetijskem tečaju spoznavamo posledice enostranskosti v pridelavi živil. Kako pa ta vpliva na vzgojo in razvoj človeka?

To nam bo predstavil dr. Andrej Naterer z izseki iz svojega 13-letnega antropološkega terenskega dela med cestnimi otroki v ukrajinskem mestu Makejevka. Predavanje bo vključevalo odlomke iz dokumentarnega filma in bo osrediščeno na predstavitvi njihovih življenjskih potekov in odraščanju zunaj tradicionalnih okvirov socializacije.

Predavatelj: Dr. Andrej Naterer je docent na Oddelku za sociologijo, Filozofske fakultete Univerze v Mariboru, katerega  primarno znanstveno raziskovalno polje je vezano na mlade, še posebej v povezavi z rizičnimi življenjskimi stili in socialno marginalizacijo.

Prispevek za organizacijo predavanja znaša za člane BD društev 5 EUR in 8 EUR za ostale udeležence.

Prisrčno vabljeni !