Poročilo o delu društva za BD gospodarjenje Podravje v letu 2011

0

Društvo za biološko-dinamično gospodarjenje PODRAVJE (v nadaljnjem besedilu društvo) je prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje fizičnih in pravnih oseb na področju biološko-dinamičnega gospodarjenja, kot posebne metode ekološkega kmetovanja, skladno z Uredbo Sveta Evrope št. 2091/91 ter smernicami Mednarodne biološko-dinamične organizacije IBDA in  Demeter International.

Člani organov društva:

Izvršilni odbor:
Drago Purgaj – predsednik, dr. Andrej Fištravec – podpredsednik, Danica Matjanec – tajnica, Branka Partlič – blagajničarka in Sonja Bauman Cotar – članica

Nadzorni odbor:
dr. Matjaž Turinek – predsednik, Slavko Ribarič – član, Janez Damjan – član v odstopu

Častno razsodišče:
dr. Martina Bavec – predsednica, Sonja Mauko Purgaj in Silvestra Brodnjak – članici

V letu 2011 smo realizirali vse načrtovane aktivnosti:

a. Na interni društveni ravni:

 1. Tečaj iz biodinamike je zajemal  štiri tematske sklope – izvajalec Drago Purgaj:
 • Prvi tematski sklop je bil izveden 18.3.2011
 • Drugi tematski sklop je bil izveden 25.3.2011
 • Tretji tematski sklop je bil izveden 1.4.2011
 • Četrti tematski sklop je bil izveden 9.4.2011
 1. Filmski večer: Ogled  filma o Sepu Holzerju in pogovor na temo (19.1.2011)
 2. Sodelovanje na Svetovni biodinamični konferenci
 3. Predavanje: Reševanje v domačem vrtu (16.2.2011)
 4. Praktično delo v sadovnjaku: Obrezovanje visoko raslih dreves (9.3.2011)
 5. Predavanje: Uporaba prevrelk in čajev za preventivo na domačem vrtu (6.5.2011)
 6. Praktično delo na demeter kmetiji v Cerkvenjaku: Delo s BD preparati in priprava žvepleno apnene brozge (21.5.2011)
 7. Strokovna Ekskurzija: Prekmurje, Donji kraljevec
 8. Srečanje s predstavnikoma Mednarodne biodinamične zveze IBDA ter Demeter Internacional (28.8.2011)
 9. Praktično delo na demeter kmetiji Purgaj v Cerkvenjaku: Priprava kompostnih in ostalih BD preparatov (30.9.2011)
 10. Predavanje: Pojmovanje in razvoj rodovitnosti tal v biodinamičnem kmetijstvu-dr.Matjaž Turinek (19.10.2011)
 11. Predavanje-delavnica Kako doseči spoznanja višjih svetov? – izvajalec dr. Andrej Fištravec (16.11., 8.12.2011)

 b.      Na eksterni ravni:

 1. Aktivno delo v Zvezi društev za BD gospodarjenje Ajda Demeter Slovenija, dr. Andrej Fištravec, dr. Matjaž Turinek, Drago Purgaj
 2. Predstavitev  na sejmu AGRA (24.8.2011)
 3. Pridobivanje dovoljenj za uporabo živalskih ovojnic (MKGP RS, VURS), Matej Levačič, dr. Matjaž Turinek
 4. Predavanja in delavnice za člane društev v Sloveniji in tujini, dr. Andrej Fištravec, dr. Matjaž Turinek, Drago Purgaj
 5. Priprava in sodelovanje na Svetovni biološko-dinamični konferenci Goetheanum-Švica, dr. Andrej Fištravec, Drago Purgaj
 6. Zastopanje Zveze društev za BD gospodarjenje Ajda Demeter Slovenije pri Mednarodni biološko-dinamični zvezi IBDA, Goetheanum-Švica
 7. Sodelovanje v Mednarodnih strokovnih skupinah za sadjarstvo in biodinamične preparate
 8. Priprava in prijava projektov na razpise, Danica Matjanec, Branka Partlič, dr. Andrej Fištravec, dr. Matjaž Turinek, Drago Purgaj

 c.       Popularizacija in publicistična dejavnost:

 1. Radijski intervjuji, dr. Andrej Fištravec, Drago Purgaj, Slavko Ribarič
 2. Sejemske prireditve (Radgonski sejem, Planet Tuš…) Patricija Šenekar, Branka Partlič, Danica Matjanec
 3. Objava člankov in prispevkov: Večer, Svitanje, Zazdravje…

 

PREDLOG KANDIDATOV za člana IO BD Podravje ter nadomestnega člana NO Bd Podravje

 1. Patricija Šenekar, za članico IO BD Podravje
 2. Sonja Černčec, za članico NO BD Podravje

 

Poročilo sprejel zbor članov društva, dne 29.2.2012.

 

V Cerkvenjaku, 18.2.2012                                         Pripravil: Drago Purgaj, predsednik