“Nov pogled na sile družbene preobrazbe ali kako prihaja novo na svet”

0

V petek, 28. 6. 2013 sta v amfiteatru II. gimanazije v Mariboru dr. Andrej Fištravec in Drago Purgaj izvedla predavanje z javno tribuno z naslovom “Nov pogled na sile družbene preobrazbe ali kako prihaja novo na svet”, ki pomeni uvod v serijo letošnjih dogodkov, ki bodo pomagali iskati odgovor na vprašanje, kaj lahko storimo mi v Mariboru, v naši regiji, za prehod v socialno dogovorno družbo in kapitalizem 3.0. Dogodek je bil dobro obiskan, razprava po predavanju pa živahna in znak, da v Mariboru potrebujemo več takšnih dogodkov.

“Kriza današnjega časa ni kriza posameznika, temveč razpad stare socialne strukture in dosedanjega načina razmišljanja, ki zanemarja, da se je potrebno učiti iz širokih povezav v naravi. Zato so danes možne politične odločitve, ki reagirajo na aktualne probleme in krize, namesto da bi vodile sistem. Možni so šolski sistemi, ki v skrbi za lasten obstoj zanemarjajo razvoj otrokovih potencialov, zdravstveni in kmetijski sistemi, ki se spopadajo s simptomi, namesto z vzroki bolezni, finančni sistemi, ki denar pojmujejo kot blago in ne kot sorazmerje vrednosti realnega gospodarstva, možni pa so tudi produkcijski sistemi, ki niso trajnostno naravnani”, sta v uvodu v  današnje predavanje izpostavila dr. Andrej Fištravec in Drago Purgaj. “Sprememba se lahko zgodi le v vsakem posamezniku in na koncu je kvaliteta rezultata funkcija kvalitete zavesti.”

Dr. Andrej Fištravec in Drago Purgaj sledita procesu Teorije U,  ki nastaja pod taktirko svetovno znanega Clausa Otta Scharmerja iz MIT (ZDA), ter inovacijam drugih priznanih strokovnjakov, med njimi Nicanorja Perlasa, dobitnika Alternativne Nobelove nagrade (Filipini), Helmyja Aboulaisha iz Sekema (Egipt) in Christiana Hissa, oba avtorja v Nemčiji priznane Regionalwert AG.

Svoja spoznanja s področja socialne odgovornosti Fištravec in Purgaj sproti prenašata in prilagajata razmeram v Sloveniji. V zvezi s tem sta objavila že več člankov (Zdravljenje družbe, Naprej k izvorom, Kapitalizem 3.0, Sedem akupunkturnih točk) ter izvajta uspešna predavanja in delavnice, tako v Sloveniji kot tudi v sosednji Hrvaški.

Predavatelja sta se vprašala, kje je t.i. Arhimedova točka ali vzvod, s katerim lahko posamezniki sprožimo spremembe takšnega, večini neprijaznega socialnega polja? Njun odgovor je, da “ne glede na to, ali gre za gospodarske, civilne ali vladne organizacije, sta način in rezultat dela zmeraj odvisna od notranje točke, iz katere njihovi voditelji in posledično sistemi delujejo. Ti torej danes nisoveč  odvisni od tega KAJ (delajo), temveč KAKO in predvsem OD KOD (iz katerega notranjega vzgiba) delujejo.” Etičnost in moralnost, vključena v socialno odgovorno delovanje, morata postati vodilo sprememb.”

Iz komentarjev ter vprašnj udeležencev  javne tribune, ki je sledila uvodnemu predavnaju, je bilo razvidno, da prebivalce regije močno skrbi, kako bo Slovenija zmogla v najkrajšem množnem času povečati svojo samooskrbno sposobnost, predvsem z zdavimi, ekološkimi živili. Zanimalo jih je tudi,  kdo je tukaj in zdaj odgovoren za te spremembe. Udeleženci so bili mnenja, da revolucija (v dobesednem pomenu vrtenje okoli neke točke) ni optimalen izhod iz današnje krize,  izposatavljna pa je bila tudi dilema, ali je nujno, da so  spremembe v družbi oz. na individualnem nivoju zmeraj povezane z  bolečino.

Dogodek sta organizirala nevladni in neprofitni izobraževalni zavod Center za državljansko vzgojo www.eip-cdv.si ter Društvo za biološko-dinamično gospodarjenje Podravje http://biodinamika-podravje.si/

****
Predavatelja:
Dr. Andrej Fištravec je sociolog, novinar, pedagog in dolgoletni aktivist waldorfske pedagogike z doktoratom na temo antropozofskega koncepta družbe dr. Rudolfa Steinerja kot tročlenega socialnega organizma ter aktualni župan Mestne občine Maribor.
Drago Purgaj je agronom, Demeter kmetovalec, predsednik BD društva Podravje, predstavnik BD zveze Slovenije pri Mednarodni BD zvezi in član Sekcije za kmetijstvo Goetheanum, Švica.

M_LOZAR_predavanje FistravecM_LOZAR_FP_DSC_6802M_LOZAR_predavanje_28.6.2013_PurgajIMG_0456M_LOZAR_FP_DSC_6777elena

Foto: Matej Lozar