Načrt aktivnosti društva za leto 2014

0

Januar 2014

1. Dr. Andrej Fištravac: Dve predavanji iz ciklusa »Spoznanje višjih svetov«, 15. 1. 2014
2. Fanči Perdih: Predavanje: Termini setve, vzgoje ter sajenja sadik v pomladanskem času v skladu s smernicami biološko dinamične metode kmetovanja, 22. 1. 2014
3. Drago Purgaj: Prvo in drugo predavanje iz ciklusa Kmetijski tečaj, 29. 1. 2014

Februar 2014

1. Drago Purgaj: Tretje in četrto predavanje iz ciklusa Kmetijski tečaj, 12. 2. 2014
2. 2014Centar dr. Rudolfa Steinera, IV misterijska drama, 22. 2. 2014
3. Drago Purgaj: Peto in šesto predavanje iz ciklusa Kmetijski  tečaj, 26. 2. 2014

Marec 2014

1. Dr. Andrej Naterer: Predavanje: Bomži-cestni otroci v Makejevki, 5. 3. 2014
2. Člani društva: Redni volilni zbor članov društva, 7. 3. 2014
3. Drago Purgaj: Sedmo in osmo predavanje iz ciklusa Kmetijski tečaj, 12. 3. 2014
4. Obisk biodinamične iniciative iz Rovinja, 28. 3. 2014
5. Člani društva: Projekt Grundtvik, srečanje na Hrvaškem, 28. – 30. 3. 2014

April 2014

1. Drago Purgaj: Dve delavnici iz ciklusa Kmetijskega tečaj
2. Patricija Šenekar in člani društva: Nabiranje zelišč (regrat)
3. Mag. Andrej Nose, Karl Vogrinčič: Čebelarstvo, povzetki predavanj dr. Rudolfa Steinerja delavcem, ki so sodelovali pri izgradnji Goetheanuma

Maj 2014

1.  Mag. Andrej Nose, Karl Vogrinčič: Čebelarstvo, povzetki iz predavanj dr. Rudolfa Steinerja delavcem, ki so sodelovali pri izgradnji Goetheanuma
2.  Patricija Šenekar: Delavnica izdelovanja baldrijanovega preparata
3.  Drago Purgaj, Jože Pečnik: Delavnica:
– izkopavanja biološko-dinamičnih preparatov (gnoj iz roga, kamilica, rman, regrat in hrast),
– polnjenje jelenovega mehurja z rmanom
– izdelovanje preparata po Mariji Thun.

Junij 2014

1. Steiner train: postanek na železniški postaji v Mariboru, 6. 6. 2014
2. Člani društva: Projekt Grundtvik, srečanje na Hrvaškem, 6. – 8. 6. 2014
3. Člani društva: Steinerjevi dnevi Donji Kraljevec, 6. – 8. 6. 2014
4. Člani društva: Delavnica: zakopavanje P 500 (kremen iz roga)
5. Patricija Šenekar: Delavnica: izdelovanje preparata iz koprive
6. Člani društva: Nabiranje zelišč (kamilica, kopriva)

Avgust 2014

1. Člani društva: Projekt Grundtvik, srečanje na Danskem, 29. – 31. 8. 2014

September 2014

1. Člani društva: Delavnica zakopavanja biološko-dinamičnih preparatov (gnoj iz roga, kamilica, rman, regrat in hrastovo lubje)
2. Člani društva: Projekt Grundtvik, srečanje v Nemčiji, 26. – 28. 9. 2014

Oktober 2014

1. Člani društva: Delovno srečanje na temo BD vinogradništva
2. Člani društva: Delovno srečanje na temo BD sadjarstva

November 2014

1. Člani društva: Delavnica izkopavanja preparata iz kremena
2. Člani društva: Izdelava paste za sadna drevesa
3. Dr. Andrej Fištravec: Predavanje iz ciklusa »Spoznanje višjih svetov«

December 2014

1. Dr. Andrej Fištravec: Dve predavanji iz ciklusa »Spoznanje višjih svetov«