Kmetijski tečaj – sreda, 15. 2. 2017

0

V A B I L O
Kmetijski tečaj

V sredo, 15. februarja 2017, ob 18. uri pričenjamo s ciklusom predavanj in delavnic s ciljem
spoznavanja teoretičnih in praktičnih osnov biološko-dinamične metode pridelave oziroma
izvornega Kmetijskega tečaja dr. Rudolfa Steinerja v Koberwitzu l. 1924.

Tečaj je sestavljen iz šestih predavanj in enodnevne delavnice s poudarkom na oživljanju tal,
kompostiranju ter praktičnemu delu z biodinamičnimi preparati.

Teoretični del izobraževanja bo potekal v prostorih Waldorfskega vrtca Mavrična dežela,
Wilsonova ul. 18 v Mariboru, praktični del pa na Demeter kmetiji v Cerkvenjaku.

Okvirni program predavanj:

sreda, 15. februar 2017: uvod v biološko-dinamično metodo pridelave, apnena in kremena
substanca, kmetijska individualnost, vloga humusa…

sreda, 22. februar 2017: pomen kemijskih elementov, vloga beljakovin, gnojenje, uporaba
ovojnic…

sreda, 1. marec 2017: biološko-dinamični preparati, oživljanje zemlje, pleveli, škodljivci,
rastlinske bolezni…

sreda, 8. marec 2017: sorodnost rastlin in živali, kmetijsko gospodarstvo kot organizem…

sreda, 15. marec 2017: oprema in stroji na biodinamičnih gospodarstvih…

sreda, 22. marec 2017: primeri dobrih praks za uspešen prehod na biodinamičen način
pridelave

Termin delavnice bomo dogovorili glede na vremenske okoliščine.

Biodinamično društvo Podravje je med drugim koordinator EU učnega projekta Grundtvig
na temo Kompostiranje in pridelava živil visoke prehranske vrednosti, ki povezuje
raziskovalce, svetovalce, učitelje, študente ter pridelovalce iz Nemčije, Danske, Hrvaške in
Slovenije s ciljem izmenjave najboljših praks. Metode so zbrane in objavljene v centralni bazi
European Shared Treasure in: http://www.forschungsring.de/wissensaustausch/grundtvig/

Predavatelj: Drago Purgaj, agronom, Demeter kmet. Kmetijstvo je njegova osnovna
dejavnost od l. 1987. Sodi med pionirje slovenske ekološke pridelave in je član Mednarodne
strokovne skupine za biodinamične preparate pri Sekciji za kmetijstvo Goetheanum.

Priporočena literatura:
–  R. Steiner, Kmetijski tečaj (izv. Geisteswissenschaftliche Grundlagen zum
Gedeihen der Landwirtschaft)
–  M. K. Thun, Setveni priročnik

Prispevek za celoten ciklus:
–  člani 50 €
–  člani/študentje 30 €
–  člani/ponovni obisk tečaja 30 €
–  drugi 60 €

Prispevek za posamezno predavanje ali delavnico:
–  člani 8 €
–  študentje 5 €
–  ponovni obisk 5 €
–  drugi 10 €

Udeleženci najmanj 6-ih dogodkov ciklusa Kmetijski tečaj prejmejo potrdilo o opravljenem
tečaju. Opravljen tečaj omogoča dostop do biodinamičnih preparatov BD Podravje in
vključitev v demeter kontrolo.

Prijave sprejemamo na e-mail: info@biodinamika-podravje.si ali na tel.: 041 234 287.

Dodatne informacije:
V društvo se je mogoče včlaniti tudi ob priliki predavanj
– članarina za leto 2017 z vključenim setvenim priročnikom znaša 25 €, za
študente 10 €,
– družinska članarina / prvi družinski član 25 €, vsak naslednji 15 € / vključuje en
setveni priročnik

Vljudno vabljeni!