KMETIJSKI TEČAJ 2020

0

Napovednik cikla predavanj in delavnic Kmetijski tečaj 2020

Cikel predavanj bomo izvedli v dveh zaporednih vikendih in sicer v soboto, 1. in nedeljo, 2. februarja ter v soboto, 15. in nedeljo, 16. februarja 2020, v času med 9. in 17.30 uro na Waldorfski šoli, Valvazorjeva 75, Maribor.
Termin delavnic, ki bodo predvidoma v mesecu aprilu, bomo skupaj s slušatelji prilagodili vremenskim ter drugim okoliščinam in bo objavljen ob koncu predavanj.

Cikel Kmetijski tečaj v organizaciji BD Podravje poteka že od leta 2010. Namenjen je spoznavanju osnov biodinamike. Sestoji iz teoretičnega in praktičnega dela. V prvem delu spoznavamo izvorni Kmetijski tečaj dr. Rudolfa Steinerja iz l. 1924 v Koberwitzu, ki je sprožil enega največjih premikov v razumevanju kmetijske pridelave v novejši zgodovini. Drugi del pa predstavlja praktično delo. Pri tem je v ospredju biodinamičen način kompostiranja, izdelava biodinamičnih preparatov in njihova uporaba, kjer se neposredno srečamo z obdelavo tal, gnojenjem, zaščitnimi in drugimi ukrepi v različnih kmetijskih panogah (poljedeljstvu, vrtnarstvu, vinogradništvu, sadjarstvu…).

Tečaj vsako leto nadgrajujemo z znanji, ki so plod kontinuiranega mednarodnega sodelovanja. V prvi vrsti z vodilnim Institutom Forschungsring für biologisch-dynamische Wirtshaftsweise Darmstadt, danskim Foreningen For Biodynamisk Jordbrug (http://biodinamika-podravje.si/bio-dinamika-skupnost/bd-prijatelji/) ter drugimi. Aktivno sodelujemo s Sekcijo za kmetijstvo Goetheanum, predvsem v Strokovni skupini za biološko-dinamične preparate (https://www.sektion-landwirtschaft.org/). V omjenjeni skupini smo po zaporednih pozebah v letih 2016 in 2017 posebno pozornost namenili pripravi in uporabi baldrijana. Na zadnjem srečanju decembra 2019 v Berlinu smo preoblikovali smernice, ki jih bomo v Sloveniji prvič predstavili prav ob priliki tokratnega tečaja.

Podrobnosti najdete v nadaljevanju v vabilu.
Prijave sprejemamo na biodinamicno.drustvo.podravje@gmail.com in na 041 276 898, do vključno srede, 29. 1. 2020.

V A B I L O
na cikel predavanj in delavnic KMETIJSKI TEČAJ

Teoretični del izobraževanja bo potekal na Waldorfski šoli Maribor, Valvazorjeva 75, praktični del pa na biološko-dinamičnih kmetijah članov društva.

SOBOTA, 1. februar 2020:
• 9.00 – 10:30
Uvod v Biološko-dinamično metodo kmetovanja
• 10.30 – 11.00
Odmor
• 11.00 – 12.30
Prvo predavanje kmetijskega tečaja (planetarno življenje, enoletne rastline, trajnice…)
• 12.30 – 14.00
Odmor za kosilo
• 14.00 – 15.30
Drugo predavanje Kmetijskega tečaja (individualnost, seme, tvorba humusa…)
• 15.30 – 16.00
Odmor
• 16.00 – 17.30
Nadaljevanje drugega predavanja Kmetijskega tečaja

NEDELJA, 2. februar 2020:
• 9.00 – 10.30
Tretje predavanje kmetijskega tečaja (pomen dušika, ogljika, žvepla…vloga metuljnic, gline…)
• 10.30 – 11.00
Odmor
• 11.00 – 12.30
Nadaljevanje tretjega predavanja Kmetijskega tečaja
• 12.30 – 14.00
Odmor za kosilo
• 14.00 – 15.30
Četrto predavanje Kmetijskega tečaja ( gnojenje, priprava in pomen komposta…)
• 15.30 – 16.00
Odmor
• 16.00 – 17.30
Nadaljevanje četrtega predavanja Kmetijskega tečaja

SOBOTA, 15. februar 2020:
• 9.00 – 10.30
Peto predavanje Kmetijskega tečaja (biološko-dinamični preparati…)
• 10.30 – 11.00
Odmor
• 11.00 – 12.30
Nadaljevanje petega predavanja Kmetijskega tečaja
• 12.30 – 14.00
Odmor za kosilo
• 14.00 – 15.30
Šesto predavanje Kmetijskega tečaja (narava plevela, škodljivci in bolezni…)
• 15.30 – 16.00
Odmor
• 16.00 – 17.30
Nadaljevanje šestega predavanja Kmetijskega tečaja

NEDELJA, 16. februar 2020:
• 9.00 – 10.30
Sedmo predavanje Kmetijskega tečaja (vzajemna delovanja v naravi, odnos med poljedelstvom, sadjarstvom in živinorejo…)
• 10.30 – 11.00
Odmor
• 11.00 – 12.30
Nadaljevanje sedmega predavanja Kmetijskega tečaja
• 12.30 – 14.00
Odmor za kosilo
• 14.00 – 15.30
Osmo predavanje Kmetijskega tečaja (kmetijsko gospodarstvo kot organizem…)
• 15.30 – 16.00
Odmor
• 16.00 – 17.30
Primeri dobrih praks

Termin delavnice bomo skupaj s slušatelji dogovorili naknadno glede na vremenske okoliščine.

O društvu:
Biodinamično društvo Podravje je prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje fizičnih in pravnih oseb na področju biološko-dinamičnega gospodarjenja, kot posebne metode ekološkega kmetovanja, skladno z Uredbo Sveta Evrope št. 2091/91 ter smernicami Mednarodne biološko-dinamične organizacije IBDA in Demeter International.
Namen in cilj društva je razvoj biološko-dinamičnega kmetovanja, pri čemer gre za biološko-dinamično kmetovanje, kot ga je utemeljil dr. Rudolf Steiner v Kmetijskem tečaju leta 1924 v Koberwitzu. Društvo ima status nevladne organizacije na področju ohranjanja narave, ki deluje v javnem interesu in je nosilec EU učnega projekta Grundtvig na temo Kompostiranje in pridelava živil visoke prehranske vrednosti, ki povezuje raziskovalce, svetovalce, učitelje, študente ter pridelovalce iz Nemčije, Danske, Hrvaške in Slovenije. Metode so zbrane in objavljene v centralni bazi European Shared Treasure.

Več na: http://www.europeansharedtreasure.eu/detail.php?id_project_base=2013-1-SI1-GRU06-05514

BD projekt: GRUNDTVIG

O predavatelju:
Drago Purgaj je agronom in Demeter kmet. S kmetijstvom kot osnovno dejavnostjo se ukvarja od l. 1987. Sodi med začetnike slovenske ekološke ter biološko-dinamične pridelave in je član Mednarodne strokovne skupine za biodinamične preparate pri Sekciji za kmetijstvo Goetheanum.

Priporočena literatura:
– Steiner, R.: Kmetijski tečaj (izv. Geisteswissenschaftliche Grundlagen zum Gedeihen der Landwirtschaft)
– Thun, M. K.: Setveni priročnik

Prispevek za celoten tečaj:
– člani 100 €
– člani/študentje 50 €
– člani/ponovni obisk tečaja 60 €
– drugi 120 €

Prispevek za posamezen dan predavanja ali delavnico:
– člani 40 €
– študentje 20 €
– ponovni obisk 25 €
– drugi 50 €

Udeleženci, ki bodo prisotni najmanj štiri od predvidenih petih dni predavanj in delavnic ciklusa Kmetijski tečaj, prejmejo potrdilo o opravljenem tečaju. Opravljen tečaj omogoča dostop do biodinamičnih preparatov ter vključitev v Demeter kontrolo.

Študentje programa Ekološko kmetijstvo na Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede v Mariboru lahko s potrdilom o opravljenem tečaju nadomestijo del prakse.

Prijave sprejemamo na e-mail: biodinamicno.drustvo.podravje@gmail.com ali na tel.: 041 276 898 do vključno srede, 29. 1. 2020.
V primeru premajhnega števila prijav si pridržujemo pravico do preložitve oziroma odpovedi dogodka.

Dodatne informacije:
– v društvo se je mogoče včlaniti tudi ob priliki predavanj,
– članarina za leto 2020 z vključenim Setvenim priročnikom znaša 25 €, za študente 10 €,
– družinska članarina / prvi družinski član 25 €, vsak naslednji 15 € / vključuje en Setveni priročnik,
– članarino je možno poravnati tudi na TRR društva, št.: SI56 0417 3000 1659 379. Setveni priročnik pošljemo po pošti. V tem primeru nakažete 26 € (stroški pošiljanja 1 €).

Vljudno vabljeni!

Komentiraj