Kmetijski tečaj 18. 2. 2015

0

V A B I L O

Kmetijski tečaj

V sredo, 18. februarja 2015, ob 18. uri pričenjamo s ciklusom predavanj in delavnic Kmetijski tečaj. Predavanja bodo potekala v 5-tih zaporednih tedenskih intervalih in bodo namenjena spoznavanju teoretičnih osnov biodinamike oziroma povzetkom izvornega Kmetijskega tečaja dr. Rudolfa Steinerja v Koberwitzu l. 1924. Predavanjem bosta sledili najmanj dve delavnici s poudarkom na kompostiranju, izdelavi in uporabi biodinamičnih preparatov ter vlogi humusa.
Teoretični del izobraževanja bo potekal v prostorih Waldorfskega  vrtca Mavrična dežela Wilsonova ul. 18 v Mariboru, praktični del pa na Demeter kmetiji Purgaj v Cerkvenjaku.

Okvirni program predavanj:

Sreda, 18. februar 2015: uvod v biodinamiko, prvo in drugo predavanje Kmetijskega tečaja (apnena in kremena substanca, kmetijska individualnost, nastajanje humusa…)

Sreda, 25. februar 2015: tretje in četrto predavanje Kmetijskega tečaja (pomen in vpliv kemijskih elementov, vloga beljakovin, gnojenje, uporaba rogov…)

Sreda, 4. marec 2015: peto in šesto predavanje Kmetijskega tečaja (biološko-dinamični preparati, oživljanje zemlje, pleveli, škodljivci, rastlinske bolezni…)

Sreda, 11. marec 2015: sedmo in osmo predavanje Kmetijskega tečaja (sorodnost rastlin in  živali, kmetijsko gospodarstvo kot organizem, vloga strojev…)

Sreda, 18. marec 2015: primeri dobrih praks za uspešen prehod na biodinamičen način pridelave

Termine delavnic bomo dogovorili naknadno, glede na vremenske okoliščine.

Osnove Kmetijskega tečaja bodo podkrepljene z najnovejšimi spoznanji raziskovalcev Sekcije za kmetijstvo Goetheanum, Inštituta za biološko-dinamične raziskave Forschungsring e.V. Darmstadt ter drugih, ki potrjujejo, da imamo opravka z obliko kmetijske pridelave, ki zmore več, kot zmore narava sama.

Predavatelj: Drago Purgaj, agronom/sadjar, Demeter kmet, član Mednarodne strokovne skupine za biodinamične preparate pri Sekciji za kmetijstvo Goetheanum

Literatura:

R. Steiner, Kmetijski tečaj (izv. Geisteswissenschaftliche Grundlagen zum Gedeihen der Landwirtschaft)

M. K. Thun, C. Schmidt-Rüdt, Setveni priročnik

M. Vrhunc, Preparati

Prispevek za celoten ciklus:

člani 50 €

člani/študentje 30 €

člani/ponovni obisk tečaja 30 €

drugi 60 €

Prispevek za posamezno predavanje:

člani 8 €

študentje 5 €

ponovni obisk 5 €

drugi 10 €

Potrdilo o opravljenem tečaju prejmejo udeleženci najmanj 6-ih dogodkov ciklusa Kmetijski tečaj. Opravljen tečaj omogoča dostop do biodinamičnih preparatov in vključitev v demeter kontrolo.

Prijave sprejemamo na e-mail: info@biodinamika-podravje.si ali na tel.: 041 234 287.

Dodatne informacije:

Vdruštvo se je mogoče včlaniti tudi ob priliki predavanj.
Članarina za leto 2015 z vključenim setvenim priročnikom znaša 25€, za študente 8€.
Družinska članarina / en družinski član 25 €, vsak naslednji 12 € / vključuje en setveni priročnik.
Udeležencem predavanj je na voljo tudi literatura, seznam katere si lahko ogledate na: http://biodinamika-podravje.si/kaj-je-bd/literatura/

VLJUDNO VABLJENI!