Za prepariranje kompostnega kupa ali gnojnice in izdelovan- je preparata iz kravjeka po Mariji Thun oz. brezove jame. Zelo dober je za pripravo kopeli za semena metuljnic, redkvi- ce, redkve, ogrščice, gorjušice, tulipanov, križnic. Količina in pri- prava je enaka kot pri preparatu iz rmana.

Apnenčaste kamenine v zemlji privlačijo v zemljo energije pod- sončnih planetov, kremenaste pa sile nadsončnih planetov iz svojih globin sevajo nazaj v zgornji sloj plodne zemlje. Energije učinkujejo, če se v zemlji odvijajo procesi nastajanja gline.

Ko je proces prepariranja kompostnih preparatov končan, so v njih strnjene energije določene kvalitete iz štirih kraljestev narave: rastlin (zdravilno zelišče), živali ( določene živalske ovojnice ), elementa kozmosa in mineralnega sveta ( s tem, kdaj preparati v Zemlji zorijo in katerim silam Zemlje in kozmo- sa so tedaj izpostavljeni) in človeka, ki kot edino bitje z razu- mom in sposobnostjo ljubezni, preparate ob pravem času in na pravi način izdela in uporabi ter skuša z opazovanjem razu- meti smisel in poslanstvo vsakega od prisotnih elementov in učinkovanje preparatov.

Izdelava: sestavine, priprava, čas zorenja

Vsak preparat posebej je opisan v nadaljevanju.

Spravilo

Preparati so zreli spomladi, na dan, ki je naveden v Setvenem priročniku. Za to delo izberemo dan za cvet ali dan za plod. Pet čvrstih preparatov izkopljemo, temeljito pregledamo in odstranimo morda primešano zemljo, osušimo in spravimo vsa- kega posebej v lesene, steklene, ali lončene posode, te pa v šoto tako, da je vsaka obdana z vseh strani s približno 10 cm debelim slojem šote. Preparate shranimo na temnem in hlad- nem mestu, kjer ne zmrzuje.

Tekoči preparat iz baldrijanovih cvetov hranimo v temnih ste- kleničkah v hladni in temni kleti.
Manjši porabniki bodo preparate spravili v prenosen lesen zaboj, ki ga sicer uporabljamo za prenašanje preparatov od skladišča do kompostnih kupov, ki jih prepariramo. Pet poso- dic s kompostnimi preparati zakopljemo v šoto, steklenička z baldrijanom je v ločenem vogalu, vse skupaj pa pokrijemo z blazino, napolnjeno s šoto.

Uporaba

Za pripravljanje kompostov uporabljamo vedno kot celoto vseh šest preparatov. Tako pripravljen, zrel kompost bo na površi- nah, kjer ga trosimo, tla oživljal in procese harmoniziral. Predstavlja koncentrat vitalnih energij, s katerim uresničujemo pojem dr. Steinerja: gnojiti pomeni tla oživljati. Izjemoma uporablja- mo kompostne preparate tudi posamezno.

Preparati ugodno usmerjajo preobrazbo substanc komposta in preprečujejo izgubo snovi (smrad izgine ). Gnoj ali odpadle rastline prepariramo zato takoj, ko je količina dovolj velika. Zrel kompost je po enoletnem zorenju z dodanimi preparati, gledano energetsko, vreden štirikrat več, kot izhodiščne sub- stance.

Prepariranje kompostnega kupa

Kup lepo zložimo in na vrhu naredimo s palico okoli 0,5 m glo- boke luknje, ki jih razvrstimo tako, kot je prikazano na skici. V luknje potisnemo posamično čvrste preparate, ki smo jih pred tem zavili v kroglico iz vlažne zemlje. Kopriva, kot Sonce, sodi v sredino, drugi čvrsti preparati pa vsak na enega od štirih vogalov. Luknje zatlačimo. Za 3 m3 v kup zloženega materiala potrebujemo po eno kavno žličko vsakega od preparatov, koprive pa 3 – 5 krat toliko. Nato poskrbimo še za tekoči baldri- janov preparat. Vzamemo kavno žličko preparata iz baldrija- novih cvetov in ga z 10 l mlačne vode (deževnice, segrete stu- denčnice) na predpisan način vrtinčimo 15 minut. Tako pri- pravljen preparat iz baldrijana poškropimo z zalivalko na ves prepariran kompostni kup. Kup nato potrosimo s tankim slojem šote in prekrijemo s slamo, smrekovimi vejami ali podobnim materialom.

Na vrhu kupa je vdolbina za zalivanje komposta, če postane preveč suh. Če je dežja preveč, kup pokrijemo.

Kompostne preparate lahko uporabimo tudi za prepariranje gnojnice. V ta namen naredimo lesen križ in nanj privežemo s kamni obtežene vrečke s preparati. Tudi tu je preparat iz kopri- ve v sredini. Pripravljen baldrijanov preparat poškropimo po površini.