Ritem meseca povezujemo z ritmom Lune. Luna v približno enem mesecu enkrat obkroži Zemljo. V tem času se premakne mimo vseh ozvezdij zodiaka in opravi pot, za katero Sonce potrebuje eno leto. Dr. Steiner je v Poljedelskem tečaju opozoril, da iz zodiaka pritekajo sile, pomembne za življenje, in da jih bi bilo potrebno dobro preučiti. Prav tej problematiki se je že pred 50 leti posvetila Marija Thun in o svojih ugotovitvah že od 1961 poroča tudi v vsakoletnem Setvenem priročniku; ta že dvajset let izhaja tudi v slovenskem prevodu. Če vemo, da astrologija, utemeljena pred dobrimi 3000 leti, govori o učinko- vanju ozvezdij zodiaka, če vemo, da sta kitajska in pozneje grška kultura poznali različne kvalitete teh energij, potem moremo delo Marije Thun jemati kot prispevek sodobnega časa k odkrivanju teh skrivnosti. Marija Thun je z znanstvenimi meto- dami dokazala različnost kvalitet, ki pritekajo iz zodiaka na Zemljo, njihovo učinkovanje na rastline ter tudi točno določila širine delovanja posamezne zvezdne slike. Njeno raziskovalno delo tudi kaže, da sile iz ozvezdij zodiaka sicer neprekinjeno sevajo na Zemljo, vendar jih sprejemamo vedno v nekoliko drugačni kombinaciji. Do tega prihaja, ker planeti, ki se giba- jo po svojih krožnicah okoli Sonca pred ozvezdji zodiaka, privlačijo in usmerjajo zodiakalne sile na Zemljo. Količina in kvaliteta sil, ki jih dobimo na Zemljo iz kozmosa, sta zato odvisni od pozicij planetov pred ozvezdji zodiaka pa tudi od razmer- ij med posameznimi planeti.

Na Zemlji najmočneje čutimo tiste kvalitete, ki jih posreduje nam najbližja premičnica, Luna.
Marija Thun ugotavlja, da iz 12 ozvezdij zodiaka pritekajo štiri kvalitete energij. Iz ozvezdij Dvojčkov, Tehtnice in Vodnarja so to takoimenovani svetlobni etri, ki pri rastlinah učinkujejo naoblikovanje cvetja. Zato Marija Thun dneve, ko Luna potuje pred enim od teh ozvezdij, priporoča za setev in nego cvet- nic, okopavanje oljnic, nabiranje zelišč…
Ob dnevih, ko Luna potuje pred ozvezdji Raka, Škorpijona in Rib, priteka na Zemljo v obilju takoimenovani kemični eter; ta pri rastlinah oblikuje predvsem stebla in liste, se pravi zelene dele rastlin, kjer se s fotosintezo odvija največja kemija naše- ga planeta. Ti dnevi so najugodnejši za setev, presajanje in okopavanje solat, kapusnic.. torej rastlin, kjer želimo imeti veliko listne mase. Ko se Luna giblje pred ozvezdji Leva, Strelca in Ovna posreduje na Zemljo v obilju takoimenovani toplotni eter, ki oblikuje predvsem plod in seme. Ti dnevi so najboljši za posevke in nego plodovk, sadja, trte… Ko Luna potuje pred ozvezdji Device, Kozoroga in Bika, priteka na Zemljo v obilju eter življenja. Ta spodbuja pri rastlinah tvorbo korenin. Ta čas je najboljši za sajenje krompirja, setev korenja itd., skratka za delo s korenovkami. Ker ti etri hranijo tudi človekovo etrsko telo, je modro delati z rastlinami vedno na za njo tipičen dan: s korenovkami na dan za korenino, listnatimi rastlinami na dan za list, plodovkami na dan za plod in s cvetnicami na dan za cvet. Z upoštevanjem tega dobimo tedaj navječjo količino etrov prav v rastlinski organ, ki nam služi kot hrana.

Žal nam naši šolski izobraževalni programi ne nudijo niti najos- novnejšega znanja o kozmosu. Zato so redki tisti, ki prepoz- navajo ozvezdja zodiaka pred katerimi je Luna in pozicije plan- etov. Tako ne moremo samo s pogledom v nebo določiti, kaj bomo sejali in kako delali, da bomo uspešni in si zato pomag- amo s Setvenim priročnikom, ki nam to vedenje posreduje. Vendar pa je kvaliteta dne v Setvenem priročniku včasih dru- gačna od kvalitete, ki bi jo pričakovali glede na položaj Lune. Vedeti moramo, da tudi drugi planeti, ne samo Luna, posre- dujejo na Zemljo energije ozvezdij pred katerimi so. Če pa imamo ob določenem času pred istim ozadjem več planetov, ali pride do drugih močno delujočij pozicij, tedaj so energije, ki iz teh pozicij nastanejo lahko močnejše od Lune. Maria Thun je v svojem dolgoletnem opazovanju in delu te učinke preuči- la in te impulze v Setvenem priročniku tudi navaja.

Delo po Setvenem priročniku je pomemben del biološko- dinamične metode, namenjen vrtičkarjem in kmetom. Iz kvalitet kozmičnih ritmov lahko izbiramo tudi posebno dragocene trenutke, ki, če jih izkoristimo za setev, bistveno vplivajo na regen- eracijo, torej izboljšanje zdravja rastlin. Pri takih delih je Setveni priročnik Marije Thun premalo. Za to potrebujemo natančne astronomske karte, pri katerih se ravnamo predvsem po položaju Jupitra, nadsončnega svetlobnega planeta, ki posre- duje rastlinam zdravje in sposobnost oblikovanja kar najodličnejših snovi.

Sicer pa poznamo različne ritme Lune. Najbolj znan je ritem Luninih faz: mlaj, mlada Luna, polna Luna, stara Luna. Poleg teh poznamo še druge ritme, tako ritem oddaljevanja od Zemlje, ki se konča v apogeju – največji oddaljenosti Lune od Zemlje in približevanja, ki se konča v perigeju, največji bližini Zemlje. Če bi rastline vedno sejali v času apogeja, bi postale ovijalke, če bi jih vedno sejali v perigeju, bi postale stolčene, nizke. Poskusi so pokazali, da je čas, ko je Luna v perigeju, neprimeren za delo z rastlinami.

Ritem Luninih faz, torej polne Lune, mlaja, prvega in zadnjega krajca, v raziskovalnem delu g. Marije Thun ni pokazal poseb- nih učinkov na rast in razvoj rastlin razen v zvezi z glivičnimi boleznimi. Če v času okoli polne Lune dežuje, je nevarnost, da se glivice, katerih nepogrešljivo mesto delovanja je v zemlji, preselijo v rastline, zato pri deževju v času okoli polne Lune pri nevarnosti glivičnih bolezni škropimo proti večeru rastline in zemljo s čajem iz njivske preslice.

Sicer se zdi, da je razen sideričnega ritma Lune – pot pred vsemi ozvezdji do izhodiščne točke – ki traja 27,32166 dni – za delo z rastlinami zelo pomemben tako imenovan tropični Lunin ritem. Ta ritem traja 27,32158 in je ritem polmesečnega dvigovanja Luninih lokov nad horizontom in polmesečnega zniževanja Luninih lokov nad horizontom. Ko je Luna pred ozvezdjem Strelca, so njeni loki, ki jih riše nad horizontom najbolj plitvi, potem so vsak dan malo višji in so najvišji, ko Luna doseže ozvezdje Bika. Ko je Luna pred ozvezdjem Dvojčkov, se njeni loki nad horizontom začno zniževati. S temi loki posnema Luna Sonce, le da letno pot Sonca ponovi vsak mesec. V času, ko se Lunini loki nad horizontom znižujejo, to je v času, ko Luna potuje od ozvezdja Dvojčkov, mimo Raka, Leva … do Strelca, tekočine pritiskajo v zemljo; ko se loki dvigujejo, vleče Luna tekočine v nadzemeljski del rastline. Čas, ko se Lunini loki znižujejo, imenujemo čas za presajanje. Rastline, ki jih v tem času presadimo, se na novem mestu hitreje znajdejo in raste- jo naprej. Čas, ko Luna pritiska tekočine navzdol, je zelo dober za obrezovanje sadja, živih mej, trte. Drugo polovico meseca, to je čas, ko se Lunini loki nad horizontom dvigujejo, imenuje- mo čas za obiranje. V tem času režemo cepiče in obiramo sadje.
Vse kar je ritmično, krepi in tudi rahljanje zemlje vedno na tip- ičen dan za posamezne rastline, krepi naše rastline. Vsako okopavanje pa deluje tudi kot blago gnojenje: okopavanje na dan za korenino kot gnojenje z dušikom, okopavanje na dan za list kot gnojenje s kalcijem, okopavanje na dan za cvet kot gnojenje s kalijem in fosforjem in okopavanje na dan za plod kot gnojenje z žveplom.