Ritem leta je ritem letnih časov. Je posledica kroženja Zemlje okrog Sonca. Pri ritmu leta velja, da je polovica leta, to je čas od Božiča do Janezovega, izdih Zemlje. Loki Sonca preko neba se dvigujejo, dnevi pa daljšajo. Čas od Janezovega do Božiča pa je vdih Zemlje. Loki Sonca preko neba se nižajo, dnevi pa krajšajo. V času od Božiča do Janezovega Zemlja razvije pestrost rastlin in z njimi svoje sile izdihne v kozmos. Za Janezovo je dan najdaljši, duša Zemlje je čisto v kozmosu. Rastline so se razvile in bodo iz vegetativnega razvoja prešle v nekakšno izgo- revanje, zorenje, ovenele in odmrle bodo, ostal pa bo koncen- trat v obliki semena. Od Janezovega do Božiča se duša Zemlje iz kozmosa z novimi idejami in močmi vrača na Zemljo, podo- bno kot je s človekom, ki se prebudi z novimi močmi in ideja- mi. V času izdiha Zemlje posejana rastlina naredi več nadze- meljske substance, v času vdiha pa več korenin. To lahko pri- merjamo s posevki npr. kolerabice ali redkvice v maju in sep- tembru, ki sta po temperaturah primerljiva.

Če ta ritem poznamo, tudi vemo, zakaj delamo preparat iz koprive konec junija. Kar je rastlina pri izdihu Zemlje oblikova- la nad zemljo je po kakovosti nekaj povsem drugega kot to, kar oblikuje pri vdihu. To velja za vsa zelišča, saj vemo, da kore- nine navadno nabiramo jeseni!