Njivska preslica (Equisetum arvense) je rastlina, ki pripada Luni. Za sile Lune je dr. Steiner dejal, da jih ne bo treba krepiti ter da so lahko le premočne. Če so sile Lune premočne, se raven delovanja glivic iz tal dvigne v rastlino (posebej pri degeneri- ranih rastlinah). Njivsko preslico uporabljamo kot sredstvo za varstvo rastlin. Zaradi visoke vsebnosti kremena (do 97%), ki ga povezujemo s svetobnimi silami Jupitra, z njo uspešno uravna- vamo težave z glivicami.

Izdelava: sestavine, priprava, čas zorenja

Njivsko preslico nabiramo na dan za plod v času, ko je Sonce pred ozvezdjem Leva. Koncentracija kremena v rastlini je takrat že visoka. Porežemo ves nadzemeljski del rastline. Posušena rastlina naj bo še zelena. Pri nabiranju pazimo, da naberemo res njivsko preslico, saj močvirska preslica ali gozdna preslica nista primerni. Prava njivska preslica ima obliko majhne smreki- ce, členki na debelcu nad razraščanjem so krajši kot na vejici.

Uporaba

Čaj pripravljamo tako, da približno 10 dag suhe njivske presli- ce damo v 10 l hladne vode, pustimo da zavre in vre še približ- no eno uro. Ta količina naj bi zadoščala za 10 arov površin. Ko čaj odcedimo, lahko skuhano njivsko preslico namočimo v vedro in jo, ko razpade, uporabimo na enak način kot sveže kuhan čaj.

S čajem škropimo vse površine zgodaj spomladi, februarja ali marca. Za napad glivic občutljive kulture kot so krompir, para- dižnik, kumare, buče škropimo preventivno po vsakem obi- lnem deževju v času okrog polne Lune. Več dni zapored proti večeru škropimo katerokoli kulturo, tako poljščine kot vrtnine, če opazimo pojav glivic. Škropimo rastline in tla pod njimi. Njivsko preslico uporabljamo odmerjeno, prepogosta upora- ba ali prevelika koncentracija škoduje strukturi tal.