Preparat s tem imenom je razvila Marija Thun in je namenjen spodbujanju in pospeševanju pretvorbe in življenja v tleh. Prvotno je bil namenjen za uporabo v predelih, kjer zaradi pomanjkanja gnoja in s tem tudi kompostov ni bilo možnosti za blagodejno delovanje kompostnih preparatov na obdelo- valnih površinah. Preparat iz kravjeka po Mariji Thun izboljšuje strukturo tal in poveča pridelke, krepi in dopolnjuje delovanje kompostnih preparatov in preparatov za škropljenje, ki pa jih seveda ne more nadomestiti. Preparat se je pokazal kot izje- men po černobilski katastrofi. Kljub sicer močni kontaminaciji območja, pridelki vrtnarjev, ki so pogosto uporabljali preparat iz kravjeka po Mariji Thun, niso pokazali nikakršne radioaktiv- nosti. Kaže, da ima preparat tako močno lastno pozitivno seva- nje, da negativno radioaktivno sevanje zavrne.

Izdelava: sestavine, priprava, čas zorenja

50 litrov lepo oblikovanega kravjeka, 100 g zmletih jajčnih luščin, 500 g drobnozrnatega bazaltnega peska, po eno malo kavi- no žlico kompostnih preparatov.

Kravjek, bazaltni pesek in jajčne luščine damo v lesen čeber in eno uro neprekinjeno mešamo oziroma lopatamo, torej dina- miziramo. Polovico mase stresemo nato v lesen sod brez dna, ki je približno do polovice vkopan v zemljo. Tej polovici posa- mično dodamo polovično količino kompostnih preparatov, ki jih razporedimo kot na kompostnem kupu. Nato stresemo v sod še drugo polovico mase in dodamo drugo polovico kom- postnih preparatov z malo zamaknjenim redom (kopriva je kot Sonce vedno v sredini). Vse prelijemo z baldrijanovim prepa- ratom, ki ga pripravimo tako, da 5 kapljic prepariranega baldrijana 15 minut mešamo v litru mlačne vode. Sod nato pokri- jemo tako, da vanj ne bo vdirala deževnica. Po štirih tednih maso temeljito prelopatamo in pustimo zoreti še dva tedna.

Uporaba

Za 1 ha vzamemo 250 g tega preparata in ga 20 minut meša- mo na predpisan način z vrtinčenjem v 40 l mlačne vode. Precedimo skozi fino tkanino (najbolje hlačne nogavice). Tekočina je uporabna tri dni, nato izgubi svojo učinkovitost. Marija Thun ugotavlja, da so učinki najboljši, če preparat škro- pimo trikrat, v treh zaporednih dneh ob istem času.

Preparat iz kravjeka po Mariji Thun škropimo predvsem ko tro- simo gnoj ali kompost, ob vdelavi zelenega gnojeja, na poko- šene ali popasene travnike… Ostanke škropiva poškropimo po kompostih in po hlevu.

V času preusmerjanja na biološko-dinamično metodo škropi- mo ta preparat enkrat mesečno. V času vegetacije pazimo, da ne škropimo kultur, temveč le zemljo pod njimi.
V bližini atomskih central škropimo ta preparat redno enkrat