Preparat iz hrastovega lubja zastopa sile vitalnosti nadsonč- nega vodnega planeta Marsa. Preko komposta tla harmoni- zira in preprečuje bolezni, ki utegnejo nastati zaradi preveč bujne rasti.

Izdelava: sestavine, priprava, čas zorenja

Preparat izdelujemo iz grobega zunanjega lubja pecljatega hrasta (Quercus robur), ki ga prepoznamo po dolgem peclju pri želodu in sedečem listu, tako, da lubje zori v lobanji doma- če živali. Najbolj primerna je lobanja goveda, lahko pa upo- rabimo tudi lobanjo konja, koze, ovce ali svinje.

Lubje nabiramo na dan za korenino v septembru. Deblo debe- lejšega pecljatega hrasta očistimo z žično ščetko, nato pod deblom razprostremo tkanino in vanjo nastrgamo grobo zuna- nje lubje s strgalom za luščenje debel. Zeleno lubje s kambi- jem ni primerno. Lubje drobno zdrobimo ali naribamo. Okrog Mihelovega, ko zakopavamo preparate, si priskrbimo svežo lobanjo domače živali, ponavadi govejo. Skozi odprtino na zatilju najprej previdno odstranimo možgane z žico, nato možgansko votlino speremo z močnim vodnim curkom. Možganska opna naj ostane v glavi. V možgansko votlino nato z leseno palico natlačimo suho, zdrobljeno lubje. Luknjo zapre- mo s koščki kosti in glino. Če je mesar lobanjo prežagal, lahko napolnimo možgansko votlino ter tudi sinusne. Tudi te skrbno zamažemo z glino in glavo povežemo z žico.

Zakopavanje

Lobanjo zakopljemo v istem času kot druge kompostne preparate, to je okrog Mihelovega. Pripravimo približno 30 cm globoko luknjo na mestu, kjer so močvirske razmere, npr. v ras- tlinski mulj ob ustju reke ali potoka. Pomembno je, da pozimi čez zakopane glave curlja deževnica ali snežnica. Seveda pazi- mo, da zakopanih glav ne bi odnesla narasla voda. Če v bliži- ni ni močvirskih razmer, pripravimo rastlinski mulj v lesenem sodu ali v z glino zatesnjeni betonski cevi. Čez leto polnimo posodo z rastlinsko maso in deževnico in jeseni v tak mulj položimo lobanjo s hrastom. Čez posodo napeljemo meteorno vodo iz stre- he. Pazimo, da pozimi, zaradi zmrzali, posoda ne poči.

Izkopavanje

Lobanje izkopljemo spomladi, v času kot druge preparate in iz votlin previdno izpraskamo preparat.

Spravilo

Suhega shranimo kot druge preparate v keramični posodi v šoti.

Uporaba

Za prepariranje kompostnega kupa ali gnojnice in izdelovan- je preparata iz kravjeka po Mariji Thun oz. brezove jame. Uporaben je tudi kot kopel za seme ovsa, solate, krompirja, dalij. Pripravimo jo tako kot kopel iz rmana.