Kremenov preparat je drugi preparat za škropljenje. Rastlinam daje sposobnost, da se bolj odpro za kozmične sile in bolje uporabijo sile svetlobe. Preparat 501 pospešuje asimilacijo in zorenje, krepi zdravje rastlin.

Kremen (SiO2), v najlepši obliki kot kristal gorska strela, je glav- ni sestavni del zemeljske skorje. V čisti obliki je popolnoma pro- sojen in trd. Najdemo ga tudi v rastlinah (njivska preslica) pa tudi v telesih živali in človeka (koža, oko, živci). V tleh je kot zrnat pesek, v glini kot aluminijev silikat, najde se tudi v koloidni obli- ki. Kremen je fino razdeljen tudi v atmosferi. Kremenov kristal uporabljajo v tehniki računalništva, pri izdelavi ur in drugod.

Izdelava: sestavine, priprava, čas zorenja

Za izdelavo preparata 501 vzamemo lep kravji rog z več obroč- ki in kremen v kristalni obliki ( kristal gorska strela, kvarcit ali amorfno obliko kot ahat flint ali ortoklaz, ki naj bo čimbolj čist).

Kremen za prepariranje naj bo zdrobljen tako drobno, da čuti- mo pod prsti le drobna zrnca, pod povečevalnim steklom pa še vidimo majhne kristale. Kamenino najprej zdrobimo na večje kose: grobo jo lahko razbijemo npr. s kladivom ali pa v kisikovi jeklenki (vrh je odžagan) z zaobljeno jekleno palico, podobno kot v velikem možnarju. Z večkratnim sejanjem skozi kuhinjsko sito, ponovnim grobim drobljenjem in nato še drobljenjem v manjšem možnarju, dobimo finozrnat material. Tega drobimo še naprej: kremen stresemo na debelo stekleno ploščo in ga s steklenim pokrovom (npr. laboratorijsko petrijevko) s krožnimi gibi tremo. Kremen lahko zmeljemo tudi v mehaničnem krogel- nem mlinu. Če smo kremen drobili v železnih posodah, ga s pomočjo magnetov pred uporabo očistimo ostankov železa. V času okrog Binkošti na dan za cvet, zdrobljen kremen eno uro neprestano mešamo v porcelanasti posodi, nato ga zme- šamo z deževnico v gosto maso in z njo napolnimo rogove. Postavimo jih navpično in po 24 urah vodo na vrhu odlijemo. Ko se masa strdi, odprtine rogov zamažemo z vlažno ilovico.

Zakopavanje

Jamo pripravimo na sončnem mestu in rogove s kremenom zakopljemo na enak način kot rogove z gnojem. Ker Zemlja do Janezovega popolnoma izdihne, je ritem zorenja prepara- ta iz kremena umeščen v drugo polovico izdiha in prvo pol- ovico vdiha, torej v čas, ko je Zemlja zelo “prazna” svojih zemej- skih sil in je v njej rog s kremenom izpostavljen močnemu pole- tnemu delovanju svetlobe in toplote, ki se kot kozmične kom- ponente akumulirajo v kristalu.

Izkopavanje

Rogove izkopljemo na dan za cvet v prvi polovici novembra.

Spravilo

Izkopane rogove očistimo in vsebino stresemo v stekleno poso- do. Ves preparat premešamo in ga do uporabe shranimo v steklenem kozarcu na sončnem oknu. Preparat puščajo ponekod tudi v rogovih.

Priprava preparat 501

Škropivo naredimo tako, da na 40 l mlačne dobre vode, kar zadošča za 1 ha povšin, dodamo približno za naprstnik pre- pariranega kremena; eno uro močno mešamo izmenično v eno, nato v drugo smer tako, da pri tem nastaja skoraj do dna segajoč lijak. V treh urah po mešanju preparat poškropimo drobno, kot megla razpršen.

Uporaba, čas škropljenja

Preparat 501 je takoimenovana višja matematika biodinami- ke. Bodite previdni!
Preparat deluje preko zelenih delov rastline, zato ga škropimo v času vegetacije. Zelo pomemben je čas škropljenja. Škro- pljenje ob pravem času krepi zdravje in poveča pridelek, ugod- no vpliva na tvorbo zrelih, zdravih substanc. Škropljenje ob napačnem času pridelek lahko uniči.

Čas škropljenja je praviloma spomladi, v času zgodnje vege- tacije pol ure po sončnem vzhodu, najpoznene pa do 8 ure zjutraj, jeseni pred spravilom pridelkov pa popoldne. Nikoli ne škropimo v opoldanskem času.

Škropimo vedno na za rastlino tipičen dan (npr. korenovke na dan za korenino). Najboljši rezultati so pri trikratnem škroplje- nju pri različnih zodiakalnih ozadjih, a pri delovanju istega ele- menta (npr. korenovke Luna pred ozvezdjem Bika, Device in Kozoroga).

Za čas prvega škropljenja veljajo za vsako vrtnino ali poljšči- no druga pravila: tako npr. žita prvič škropimo v fazi oblikova- nja drugega para listov, torej ob razraščanju, nato pa v razma- ku 8-9 dni še dvakrat tako, da smo pri trikratnem škropljenju škropili po enkrat v vsakem od različnih ozvezdij iz katerih pri- haja tipičen impulz. Za vrtnine, okopavine itd. na splošno velja, da škropimo preparat 501 prvič, ko začne rastlina že obliko- vati tipičen plod: korenček, ko se koren začne barvati, solato, ko začne zavijati liste, gomoljčno zeleno, ko začne delati gomolj… pri bučah, paradižniku in kumarah enkrat v mesecu, tako, da vsak plod prejme najmanj eno škropljenje.

Sadno drevje in jagodičevje škropimo, ko rastlina razvije liste; škropimo zelo zgodaj zjutraj, vendar nikoli v času cvetenja. V času vegetacije škropimo zgodaj zjutraj po obilnem dežju pri toplih vremenskih razmerah, nevarnih za glivične okužbe. Jeseni, ko kulture dozorevajo, popoldansko škropljenje prepa- rata 501 pomaga rastlini pri oblikovanju najodličnejših substanc in oblikovanju pravega razmerja med njimi. Tako škropimo kore- nje in rdečo peso s preparatom 501 približno 4 tedne pred spra- vilom v popoldanskem času, ko je Luna pred ozvezdjem Ovna ali Tehtnice. Jabolka in vinsko trto škropimo popoldne približ- no dva tedna pred obiranjem.

Sadno drevje, vinsko trto in jagodičevje škropimo s prepara- tom 501 tudi po obiranju, dvakrat zjutraj in enkrat popoldne za dozorevanje listja in lesa.
Travnike in pašnike škropimo, ko je trava visoka 10 cm.