Koprivov preparat je med preparati predstavnik Sonca in v zemlji ureja procese železa. Podpira delovanje preparatov iz rmana in kamilice, gnoju pa daje sposobnost, da s snovmi in silami dobro gospodari in se prilagodi vsakokratni kulturi. Preparata iz koprive skušamo narediti čimveč in pri uporabi z njim ne skoparimo.

Izdelava: sestavine, priprava, čas zorenja

Preparat izdelujemo iz velike pekoče koprive (Urtica dioica). Uporabimo celo rastlino, ki jo porežemo ali pokosimo, ko cveti ali morda že tudi oblikuje prva semena, na dan za cvet zjutraj, do konca junija. Pustimo, da rastlina oveni. Preparat iz koprive ne potrebuje živalske ovojnice. Zori zakopan v zemlji eno celo leto (morda od junija do junija) in s tem doživi vse kvalitete, ki jih Sonce na svoji letni poti pred Zodiakom posreduje na Zemljo.

Zakopavanje

Jamo za zorenje preparata pripravimo tako kot pri gnoju iz roga. Na dno jame položimo leseno gajbico ali pa velike glinene lončke in jih napolnimo z ovenelimi, morda narezani- mi koprivami. Pokrijemo z glinenim pokrovom ali deskami, oblo- žimo z vsaj 5 cm debelo plastjo šote in jamo zasujemo ter ozna- čimo s štirimi količki, ki gledajo le dobrih 5 cm iz zemlje.

Izkopavanje

o enem letu preparirane koprive previdno izkopljemo, skrb- no očistimo primešano zemljo in šoto ter jih posušene spravi- mo v šoto.
Prazna jama je takoj spet pripravljena za nove koprive.

Spravilo

Preparat hranimo v šoti kot vse čvrste kompostne preparate.

Uporaba

Za prepariranje kompostnega kupa ali gnojnice in izdelovan- je preparata iz kravjeka po Mariji Thun oz. brezove jame. Primeren je tudi za kopel ječmenovega semena. Pripravimo ga tako kot kopel iz rmana.