Je predstavnik podsončnih toplotnih energij planeta Merkur (reprodukcija). Kamiličin preparat ureja v tleh procese kalcija. Prsti posreduje sile zdravja, gnoju pa stabilnost dušika.

Izdelava: sestavine, priprava, čas zorenja

Potrebujemo cvetne glavice prave kamilice (Chamomilla recu- tita) in goveje srednje črevo. Kamilične cvetove nabiramo zju- traj ob sončnem vremenu ob dnevih za cvet. Cvetovi naj bodo mladi. Če se v njih naselijo črvički ali cvet že preide v seme, kamilica ni uporabna. Cvetove posušimo v senci in spravimo do Mihelovega: lahko uporabimo tudi uvenele sveže nabrane cvetove, če kamilica še cveti. Pri izdelovanju preparata suhe cvetove rahlo navlažimo s kamiličnim čajem in z njimi napolni- mo kose govejega srednjega črevesa. Črev ne obračamo, soli- mo ali umivamo, le vsebino iztisnemo. Če kravo koljemo prej, lahko črevo do uporabe napihnemo in posušimo. Pri polnjenju črevo na enem koncu zavežemo, skozi drugi konec vtaknemo večji lijak in nanj naberemo črevo. Vlažne kamilice polnimo v črevo s pomočjo okrogle palice, ki je debela kot odprtina v lijaku. Napolnjeno črevo zavežemo še na drugem koncu in “klo- base” za kak dan obesimo, da se koža posuši in sklene okoli vsebine.

Zakopavanje

Preparat zakopljemo jeseni okrog Mihelovega na podoben način kot rmanovega. Morda bomo v tla zabili debelejšo pali- co za označevanje mesta in okrog nje navili “klobase” s kami- lico. Na ogroženih mestih lahko črevo s kamilico spravimo v lončeni lonec, poveznemo nanj še enega in tako zaprto kami- lico zakopljemo. Po dr. Steinerju je za jamo zlasti primeren kraj, na katerega kolikor mogoče dolgo sije sonce, hkrati pa pozi- mi tam najdlje obleži sneg. Jamo zaščitimo z mrežo, paleto ali kamenjem, da psi ali lisice ne izkopljejo črev.

Izkopavanje

Preparat izkopljemo spomladi. Dan, ko so preparati zreli, je naveden v Setvenem priročniku. Pri izkopavanju moramo paz- iti še bolj, saj je goveje črevo v času prepariranja skoraj raz- padlo. Preparat hitro posušimo in shranimo v šoto.

Spravilo

Za shranjevanje veljajo enaka pravila kot za druge kompost- ne preparate.

Uporaba

Za prepariranje kompostnega kupa ali gnojnice in izdelovan- je preparata iz kravjeka po Mariji Thun oz. brezove jame. Zelo dober je za pripravo kopeli za semena metuljnic, redkvi- ce, redkve, ogrščice, gorjušice, tulipanov, križnic. Količina in pri- prava je enaka kot pri preparatu iz rmana.