Časi niso preprosti. Na eni strani zemlja in rastline preparate vse bolj potrebujejo, na drugi strani pa je kravjih rogov vse manj in preskrba z drugimi živalskimi ovojnicami težavna.
Za primer stiske priporoča Marija Thun:

Nadomestek za preparat gnoj iz roga naredimo tako, da v kopico zloženega kravjeka potaknemo z odprtino v kravjek nekaj rogov v obliki šesterokotnika. Glede kvalitete kravjeka in časa zorenja veljajo priporočila za izdelovanje preparata gnoj iz roga.

Nadomestek za živalske ovojnice pri izdelovanju kompostnih preparatov so lahko izdolbljeni deli debla dreves, ki pripada- jo istemu planetu kot preparat. Za preparat iz regrata je to javor, za hrastovo lubje je to dob, za kamilico je to brest, za rman pa breza.