V brezovi jami naredimo gnojilo, ki je polno koncentriranih moči in organizmov. Gnojilo ne nadomesti uporabe biološko- dinamičnih preparatov, dragoceno pa je za začetno oz. takojš- nje usmerjanje procesov razkroja.

Izdelava: sestavine, priprava, čas zorenja

Hlevski gnoj in kompostni preparati

Blizu hleva, na mestu, kjer ne zastaja voda, izkopljemo jamo tako, da bo njena notranjost široka 60 cm in globoka 30 cm. Izkopano zemljo nalagamo ob zgornji rob jame tako, da je jama pol pod in pol nad nivojem tal. Za stene in tla naredimo oblogo iz debelc, najbolje iz lesa breze (drevo pripada pod- sončnemu, svetlobnemu planetu Venera). Dolžino jame prilagodimo količini gnoja oz. številu živali. V jamo nalagamo svež, čvrst kravji gnoj brez slame, dodajamo pa tudi manjše količi- ne gnoja drugih domačih živali. Manj primeren je gnoj živali, ki jih krmijo s silažno krmo. Ko napolnimo jamo za en dolžinski meter, dodamo, tako kot pri prepariranju komposta, vseh pet kompostnih preparatov, le koprivo večkrat. V pol litra mlačne tople vode (temperatura telesa) zmešamo čajno žličko baldri- janovega preparata in z njim vse skupaj poškropimo. Vsebino jame prekrijemo s slamo in jo zaščitimo še pred dežjem ali son- cem s pokrovom iz desk, ki je nagnjen in enostaven za odstra- nitev.

Vsake štiri tedne vsebino jame prelopatamo in ponovno pre- pariramo. Glede na letni čas se v 2 do 3 mesecih gnoj preob- razi v temno, rahlo, po gozdni zemlji dišečo snov, ki je zrela za uporabo. Dodajamo jo v majhnih količinah, ponavadi preme- šano v vodi, sproti, svežemu gnoju, kompostu, gnojnici, gnojev- ki in v zbiralne kanale; s tem usmerjamo in spodbujamo pro- cese razkroja. Pri vdelovanju zelenega gnojenja ta preparat škropimo po površinah, pri čemer mešamo 15 minut 1 kg pre- parata na 50 l vode, kar naj bi zadoščalo za hektar površin. Medtem ko iz jame na enem koncu jemljemo že zrel prepa- rat, lahko na drugem dodajamo svež gnoj.

Preparat iz brezove jame je posebno priporočljiv tam, kjer hlev- skega gnoja primanjkuje – v vrtnarijah ali na manjših vrtovih za tedensko zalivanje kompostov.