1 SETVENI PRIROČNIK, Maria Thun in Matthias K. Thun 10,00
2 PREPARATI, Meta Vhunc 10,00
3 PRAKTIČNO VRTNARJENJE, Maria Thun 30,00
4 KMETOVANJE PO BIOLOŠKO-DINAMIČNI METODI, Satler-Wistinghausen 45,00
5 CELOSTNA PREHRANA 1, Michael Kassner 10,00
6 CELOSTNA PREHRANA 2, Michael Kassner 10,00
7 BIO 1.,2.,3. ČEBELARJENJE, Matthias Thun 10,00
8 DEMETER ČEBELARJENJE,Gunter Friedmann 10,00
9 KAKO DOSEČI SPOZNANJA V.S., Rudolf Steiner 30,00
10 ANTROPOZOFSKA MEDICINA, Dr. Phil. Johannes Zwiauer 10,00
11 SPIRITUALNA ASTRONOMIJA, Dr. Wolfgang Held 10,00
12 TEMELJI USPEŠNEGA KMETOVANJA V OČEH DUHOVNE ZNANOSTI-KMETIJSKI TEČAJ, Rudolf Steiner 35,00
13 OSNOVE RASTLINSKE PRIDELAVE PO BIOLOŠKO-DINAMIČNI METODI, Franka Ozbič 7,00
POVZETKI PREDAVANJ:
14 Kristus in človeška duša 2,50
15 Sadjarstvo in vinogradništvo 1 2,50
16 Sadjarstvo 2 2,5
17 Sadjarstvo 3 2,50
18 Vinogradništvo v biološko-dinamični metodi 2,50
19 Kolobarjenje 2,50
20 Reinkarnacija in karma 2,50
21 Eterska geografija 2,50
22 Duhovni proces jke proces osvobajanja 2,50
23 Stopnje kristusovega delovanja 2,50
24 Seme 2,50
25 Razvoj kulturnih rastlin: žlahtnenje, semenarstvo 2,50
26 Kako ohraniti dobro kaljivost in zdravje semen v slovenskih geoloških pogojih 2,50
27 Biološko-dinamično kmetovanje je kulturna naloga človeka 2,50
28 Ritmi in njihov pomen za človeško zdravje 2,50
29 Kristus v času misterija na Golgati in Kristus v dvajsetem stoletju 2,50