Grundtvig – srečanje DANSKA 2014

0

Danska zastava DANSKA – srečanje projektnih partnerjev od 29.-31. avgusta 2014

Ponovno so se srečali partnerji projekta Grundtvig na učno-delovnem srečanju za izmenjavo znanj in izkušenj. To srečanje je potekalo v kraju Hertha, Danska med strokovnjaki in učitelji uporabe biološko-dinamične metode “pridelave” humusa; več preberite:

140829-31 Agenda for Denmark

nekaj koristnih informacij za obiskovalce Danske; vir: Ministrstvo za zunaje zadev RS

Vstop v državo: Slovenskim državljanom vizum ni potreben.

Slovenski državljani lahko v vse države članice EU vstopajo z veljavno osebno izkaznico. Kljub temu velja, da državljani RS ne morejo vstopiti na Ferske otoke in na Grenlandijo z osebno izkaznico. Vstop je mogoč le s potno listino, saj ozemlje Ferskih otokov in Grenlandije ni del EU in schengenskega prostora.

Obe ozemlji, tako Ferski otoki kot Grenlandija, imata znotraj danske jurisdikcije polno notranjo avtonomijo.

Danskim državljanom vizum ni potreben.

Varnost potovanj

Ni podatkov o varnostnih razlogih, zaradi katerih bi odsvetovali potovanje. Svetujemo običajno previdnost.

Splošno

Slovenski državljani se za konzularno zaščito lahko obrnejo na diplomatsko konzularno predstavništvo Republike Slovenije.…. kontakti navedeni v nadaljevanju

Priporočamo, da si pred potovanjem pridobite potovalno in zdravstveno zavarovanje. Preverite, ali obstajajo kakšne omejitve in ali vaša zavarovalna polica krije vse storitve, ki bi jih želeli uporabiti.

Kako lahko zavarovana oseba uveljavlja pravice do zdravstvenih storitev ? Kaj je potrebno urediti pred odhodom v tujino

V državah za katere velja evropski pravni red ali meddržavni sporazumi o socialnem zavarovanju lahko zavarovana oseba uveljavlja pravice do zdravstvenih storitev (razen pri stalnem bivanju in obmejnih delavcih) z evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja (v nadaljevanju evropska kartica) oz. konvencijskim potrdilom. Pred odhodom v tujino si lahko na podlagi urejenega obveznega zdravstvenega zavarovanja v Sloveniji naročite na spletni strani ZZZS ali s pomočjo mobilnega telefona ali se zglasite na območnih enotah in izpostavah ZZZS zavod za zdravstveno zavarovaje Slovenije:

  • EVROPSKA KARTICA velja za vse države EU, EGP in Švico, ter za Makedonijo, Srbijo, Črno Goro in Avstralijo.
  • KONVENCIJSKO POTRDILO pa velja le v Bosni in Hercegovini

Svetujemo, da listino naročite vsaj 4 delovne dni pred odhodom v tujino. Če npr. odhajate na pot v soboto, naročite listino najkasneje v torek do 22.ure.https://www.zzzs.si/zzzs/konv/konv.nsf/Obrazec?OpenForm

V primeru, da mora zavarovana oseba nujno odpotovati in zato nemudoma potrebuje listino, lahko na območni enoti ali izpostavi zaprosi za CERTIFIKAT, ki začasno nadomešča evropsko kartico.

Obseg in način uveljavljanja zdravstvenih storitev v tujini

V državah EU, EGP ter Švici se lahko z evropsko kartico oz. certifikatom uveljavljajo nujne oz. potrebne zdravstvene storitve in sicer neposredno pri zdravnikih in zdravstvenih ustanovah, ki so del javne, državne zdravstvene mreže. Gre za storitve, ki so potrebne iz medicinskih razlogov, upoštevajoč naravo storitev in pričakovano dolžino bivanja v teh državah. Obseg in vrsto zdravstvenih storitev opredeli zdravnik, ki sprejme osebo na zdravljenje, pri čemer je ključnega pomena opredelitev pričakovane dolžine bivanja v tujini, saj je zavarovana oseba, ki dalj časa biva v drugi državi članici (npr. študentje na študiju v tujini, delavci na delu v tujini, iskalci zaposlitve) upravičena do večjega obsega pravic, kot oseba, ki biva v drugi državi članici krajši čas (npr. osebe na službenem ali zasebnem potovanj). To pomeni, da mora zdravnik na podlagi evropske kartice osebi nuditi zdravstvene storitve v takem obsegu, da se ji zgolj zaradi zdravljenja ni potrebno vrniti v pristojno državo pred potekom nameravanega bivanja v drugi državi članici EU, EGP in Švici. Navedene storitve se uveljavljajo v skladu s predpisi države, v kateri zavarovana oseba poišče zdravniško pomoč, kar pomeni, da je potrebno v nekaterih državah določene storitve tudi doplačati, enako kot to velja tudi za zavarovane osebe teh držav.

OPOZORILO: Evropska kartica ne pokriva stroškov zdravljenja oz. poroda v državah članicah EU, EGP ter Švici, če je bil namen bivanja zavarovane osebe v teh državah zdravljenje oz. porod.

KONTAKTI

Naša predstavništva

Veleposlaništvo Republike Slovenije

Amaliegade 6, 2nd Floor

DK-1256 Kopenhagen

Danska

T: (+) 45 33 73 01 20

SLO: (01) 478 6569

F: (+) 45 33 15 06 07

E: vkh(at)gov.si

Splet: www.kopenhagen.veleposlanistvo.si

Pristojno za: Danska, Estonija, Finska, Islandija, Litva, Norveška, Švedska

Nj. Eksc. gospod Tone Kajzer, veleposlanik

Konzulat Republike Slovenije

Stenvandet 6

DK-8240 Risskov

Danska

T: (+) 45 86 20 42 00

F: (+) 45 86 17 18 17

E: mail(at)slovenien.dk

Splet: www.slovenien.dk

gospod Knud Kristensen, častni konzul