Finančno poročilo za leto 2011

0

v EUR

PRIHODKI:
– prenos iz leta 2010

877,60

– članarine (s Setvenim priročnikom)

1.729,00

– prodaja literature

1.988,90

– prispevki članov za tečaj

1.351,00

– sredstva javnega razpisa Ministrstva za kmetijstvo

514,80

– prispevki članov za strokovno ekskurzijo

289,00

Skupaj prihodki

6.750,30

ODHODKI:
– pisarniški material

397,65

– stroški za izdelavo preparatov

162,70

– nakup projektorja, table, platna

487,78

– stroški zbora članov

108,00

– plačilo literature

1.836,80

– stroški  izvajanja predavanj

1.100,00

– članarina Zvezi

170,00

– potni stroški

277,41

– stroški strokovne ekskurzije

368,00

– bančni troški

113,47

– stroški računovodskega servisa

138,24

– stroški strokovnega izobraževanja

218,00

– ostali stroški

204,00

Skupaj odhodki:

5.582,05

 
RAZLIKA:  
– stanje na TRR

911,55

– stanje v blagajni

256,70

Skupaj razlika:

1.168,25