Del dohodnine za donacije

0
Spoštovani člani društva, ljubitelji in ostali zainteresirani

obveščamo vas, da je naše društvo z letošnjim letom postalo upravičenec do donacij dela dohodnine, ki jo plačate v državno blagajno. Vsak davčni zavezanec lahko del dohodnine za leto 2014 (do 0,5 %) nameni organizacijam, ki so na seznamu upravičencev do donacij za leto 2014 (naše društvo najdete med upravičenci s področja okolja na strani 100).

Če se odločite, da boste del dohodnine donirali našemu društvu, vas prosimo, da izpolnite za to namenjen obrazec, ki ga pošiljamo v prilogi oz. ga najdete tudi na spletnem naslovu:

http://www.durs.gov.si/si/aktualno/namenitev_dela_dohodnine_za_donacije_za_leto_2014/

Podatki za naše društvo so:

Ime oziroma naziv upravičenca Davčna številka upravičenca Odstotek (%)
DRUŠTVO ZA BIOLOŠKO-DINAMIČNO GOSPODARJENJE PODRAVJE       37108867

POMEMBNO:

DURS bo upošteval zahteve, s katerimi bo razpolagal 31. 12. 2014!

Za donacijo se že vnaprej iskreno zahvaljujemo in vas obenem prosimo, da to obvestilo širite med morebitne zainteresirane.

Donacije dohodnine_                 Donacije_dohodnine-Z.