Center za izobraževanje in pospeševanje Biološko-dinamičnega kmetovanja

0

Društvo za biološko-dinamično gospodarjenje Podravja (s sedežem na eni izmed kmetij v Vanetini) skupaj z občino Cerkvenjak pripravlja in razvija idejo za ustanovitev izobraževalnega in pospeševalnega centra biološko-dinamičnega kmetijstva. Idejo podpirajo tudi župani občin iz upravne enote Lenart ter lenarška razvojna agencija. Osnovna ideja centra je na eni strani nadgraditi delo zelo aktivnega društva (ki združuje nad sto članov iz celega Podravja, z delom pa posega v širši slovenski in hrvaški prostor), na drugi strani pa razviti oporo za nove priložnosti številnih slovenje-goriških kmetij.

Biološko-dinamično kmetovanje je najstarejša in prva moderna oblika ekološkega kmetovanja, utemeljena 1924. Leta. Ta način kmetovanja omogoča kmetovalcu, da si lahko vsa temeljna in osnovna sredstva za delovanje kmetije (na primer: zaščitna sredstva, gnojila, semena) zagotovi v okviru kmetije na osnovi koriščenja in obdelave naravnih rastlinskih in živalskih sestavin. BD kmetovanje je po dolgoletnih znanstvenih raziskovanjih edina oblika kmetovanja, ki je sposobna povečati vitalnost tal in pridelkov (v primerjavi s konvencionalnim in integriranim načinom pridelave, ki zmanjšujeta vitalnost tal in pridelkov, in ekološkim načinom, ki v najboljšem primeru ohranja vitalnost tal in zagotavlja enako vitalnost pridelkov) v primerjavi z vitalnostjo tal in pridelkov, ki jih »pridela« narava sama brez posredovanja človeka. BD pridelava hrane je po teh raziskavah tudi najbolj ekonomsko upravičena in trajnostna oblika obdelovanja zemlje.

V tem trenutku iniciativna skupina za ustanovitev centra pripravlja osnovno dokumentacijo, na osnovi katere bo mogoče umeščanje tega projekta v lokalne razvojne načrte občin.  Dr. Andrej Fištravec