Redni letni zbor članov 13. 3. 2016

0

V A B I M O  V A S na redni letni zbor članov, ki bo v nedeljo, 13. 3. 2016, ob 15. uri  na ekološki in izletniški kmetiji  Tikva, Lackova cesta 267, 2341 Limbuš Dnevni red: 1. Otvoritev zbora in pozdrav 2. Izvolitev organov občnega zbora (delovni predsednik, zapisnikar, dva overovatelja zapisnika in dva […]

Preberi

Poročilo o delu društva za BD gospodarjenje Podravje v letu 2011

0

Društvo za biološko-dinamično gospodarjenje PODRAVJE (v nadaljnjem besedilu društvo) je prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje fizičnih in pravnih oseb na področju biološko-dinamičnega gospodarjenja, kot posebne metode ekološkega kmetovanja, skladno z Uredbo Sveta Evrope št. 2091/91 ter smernicami Mednarodne biološko-dinamične organizacije IBDA in  Demeter International. Člani organov društva: Izvršilni odbor: Drago Purgaj – predsednik, dr. Andrej Fištravec […]

Preberi

Finančno poročilo za leto 2011

0

v EUR PRIHODKI: – prenos iz leta 2010 877,60 – članarine (s Setvenim priročnikom) 1.729,00 – prodaja literature 1.988,90 – prispevki članov za tečaj 1.351,00 – sredstva javnega razpisa Ministrstva za kmetijstvo 514,80 – prispevki članov za strokovno ekskurzijo 289,00 Skupaj prihodki 6.750,30 ODHODKI: – pisarniški material 397,65 – stroški za izdelavo preparatov 162,70 – […]

Preberi

Finančni načrt za leto 2012

0

v EUR PRIHODKI: – prenos iz leta 2011 1.168,25 – članarine (s Setvenim priročnikom) 2.000,00 – prodaja literature 2.000,00 – prispevki članov za tečaj 1.400,00 – prispevki članov za strokovno ekskurzijo 600,00 Skupaj prihodki 7.168,25 ODHODKI: – pisarniški material 400,00 – stroški za izdelavo preparatov 150,00 – izdelava spletne strani 1.000,00 – izdelava letakov in […]

Preberi