Zveza društev za biološko – dinamično gospodarjenje

Zveza društev AJDA – DEMETER je združenje društev za biološko-dinamični način gospodarjenja, ki želijo prakticirati, širiti in podpirati biološko-dinamični način gospodarjenja kot izhaja iz antropozofije. Povezuje kmetovalce, vrtičkarje, čebelarje in ljubitelje zdrave prehrane. Spomladi leta 2010 je v Zvezodruštev AJDA – DEMETER vključenih 11 društev in ena delovna skupnost, skupaj s preko 2000 člani. Biološko-dinamično kmetovanje je najstarejša in najbolje raziskana oblika ekološke pridelave, ki se je pričela uveljavljati pred več kot osemdesetimi leti in se nato naglo razširila po vsem svetu. Z izvirnim pojmovanjem naravnega razvoja omogoča odklon od konvencionalnih vzorcev, ki vse bolj ogrožajo naše okolje, slabijo zdravje, našo samopodobo ter gospodarsko moč. Zato usmerjamo biodinamiki strategijo in aktivnosti v pridelavo in predelavo zdrave hrane in k ohranitvi zdrave zemlje.
  

Več informacij: http://biodinamika-podravje.si/o-nas/nastanek-bd-podravje/