Grundtvig Learning Partnership Project

»Strategije izobraževanja odraslih za postopke izdelave najboljšega komposta in tretiranje hlevskega gnoja za višjo kvaliteto hrane in zmanjšanje nutritivnih izgub z ozirom na družbene, inicijativne in podjetniške kompetence«.

Slovenski projekt št.: 2013-1-SI1-GRU06-05514 1

Trajanje: od 1. avgusta 2013 do 31. julija 2015

V EU programu Grundtvig se izvaja mednarodni projekt UČNA PARTNERSTVA za neposredno učenje in prenos znanj s področja biodinamične priprave komposta v katerem sodelujejo partnerske organizacije iz Nemčije, Danske, Hrvaške in Slovenije. Izvajanje projekta bo potekalo od 1. avgusta 2013 do 31. julija 2015.

Projektne aktivnosti dvoletnega delovnega obdobja bodo osredotočene na pripravo kompostov z izmenjavo znanj o  uporabi biološko-dinamičnih preparatov s ciljem zmanjšanja izgub hranilnih snovi ter izboljšanja kakovosti pridelanih živil. Z organiziranjem različnih dogodkov in z izvajanjem tematskih delavnic bodo posredovane informacije in znanja vrhunskih strokovnjakov širšemu krogu zainteresiranih.

Projektni partnerji so si zastavili nalogo, da z rezultati tega projekta ustvarijo možnost pridobivanja celovitega znanja o biodinamični metodi priprave komposta, razvijanja socialnih veščin in utrjevanja podjetniških kompetenc.

Projektne aktivnosti so potekale z namenom:

1. mednarodne izmenjave znanj o dobrih in inovativnih praksah na področju priprave komposta ter širjenja rezultatov

2. pospeševanja zanimanja za usposabljanje odraslih in izdelave gradiva za prenos znanj o kvaliteti prehrambenih izdelkov z uporabo biološko-dinamične metode za kmetovalce, vrtičkarje in potrošnike dobrin.

4. seznanjanja z različnimi tradicijami, kulturami, admistrativnimi in gospodarskimi okolji v katerih delujejo partnerske organizacije in prepoznavanja vplivov na oblikovanje skupnega nacionalnega/evropskega pogleda na uporabo biološko-dinamičnih metod

5. izdelave publikacije o skupnih učnih strategijah podprtih s primeri dobrih praks za pripravo komposta in kompostnih preparatov z uporabo biološko-dinamične metode

Partnerji projekta:

Forshungsring e.V velja za najstarejši ekološki ter vodilni BD raziskovalni inštitut na svetu. Je naslednik Poskusnega krožka, ki je bil ustanovljen med Kmetijskim tečajem dr. Rudolfa Steinerja v Koberwitzu l. 1924. Na srečanjih je z nami vodja inštituta in eden najvidnejših  raziskovalcev biodinamične metode, dr. Uli Johannes König, ga. Meike Oltmanns. http://www.forschungsring.de/

Zveza danskih biodinamikov iz Jordbruga, ustanovljena l. 1936, sodi med najstarejše biološko-dinamične organizacije. Njihovo delo zaznamuje odlično vzpostavljanje dialoga med pridelovalci in potrošniki  preko srečanj, tečajev, študijskih potovanj, razstav ipd. Zastopani so v številnih mednarodnih organizacijah, kot npr. Mednarodnem centru za raziskave ekoloških živil ICROFS DARCOF, Mednarodni zvezi za ekološko kmetovanje IFOAM, Demeter International idr. Danske biodinamike zastopajo g. Erik Frydenlund, g. Niels Jensen, ga. Birthe Holt. http://www.biodynamisk.dk/

Centar dr. Rudolfa Steinera iz Donjega Kraljevca, rojstnega kraja dr. Rudolfa Steinerja, je preko predavanj, delavnic, razstav idr. aktiven spodbujevalec razvoja biološko-dinamične metode na Hrvaškem. V okviru omenjenega projekta ga zastopata ravnateljica Sandra Percać ter Jasminka Iličić, predsednica biodinamičnega društva Stolisnik iz Zagreba. http://centar-rudolf-steiner.com/wp/

S partnerskimi organizacijami v projektu sodelujejo tudi strokovne institucije kot so: Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede Maribor, Inštitut za kontrolo in certifikacijo v kmetijstvu KON-CERT Maribor, Kmetijska svetovalna služba KGZS-Zavod Celje.

INFORMACIJA: 

V okviru izvajanja tega projekta smo oblikovali tudi novo spletno stran Društva BD Podravje zato lahko več o DOGODKIH, aktivnostih in rezultatih projekta najdete na spletni strani: http://bdpodravje.wix.com/biodynamics

Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije. Vsebina publikacij je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.