Projekt Grundtvig: drugo mednarodno srečanje v Darmstadtu, Nemčija

0

Grundtvig Learning Partnership Project »Strategije izobraževanja odraslih za postopke izdelave najboljšega komposta in tretiranje hlevskega gnoja za višjo kvaliteto hrane in zmanjšanje nutritivnih izgub z ozirom na družbene, inicijativne in podjetniške kompetence«. Slovenski projekt št.: 2013-1-SI1-GRU06-05514 1 Trajanje: od 1. avgusta 2013 do 31. julija 2015 Partnerji projekta smo se prvi dan srečanja zbrali na […]

Continue

Načrt aktivnosti društva za leto 2014

0

Januar 2014 1. Dr. Andrej Fištravac: Dve predavanji iz ciklusa »Spoznanje višjih svetov«, 15. 1. 2014 2. Fanči Perdih: Predavanje: Termini setve, vzgoje ter sajenja sadik v pomladanskem času v skladu s smernicami biološko dinamične metode kmetovanja, 22. 1. 2014 3. Drago Purgaj: Prvo in drugo predavanje iz ciklusa Kmetijski tečaj, 29. 1. 2014 Februar […]

Continue