Finančni načrt za leto 2012

0

v EUR PRIHODKI: – prenos iz leta 2011 1.168,25 – članarine (s Setvenim priročnikom) 2.000,00 – prodaja literature 2.000,00 – prispevki članov za tečaj 1.400,00 – prispevki članov za strokovno ekskurzijo 600,00 Skupaj prihodki 7.168,25 ODHODKI: – pisarniški material 400,00 – stroški za izdelavo preparatov 150,00 – izdelava spletne strani 1.000,00 – izdelava letakov in […]

Continue